taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Chattaken in je klas: niet alleen superleuk!

Als docent Duits was Paul Halma betrokken bij het driejarige NRO-onderzoek Doeltaal Digitaal. In dit onderzoek coördineerde en leidde hij verschillende professionele leergemeenschappen waarin talendocenten van meerdere scholen werden getraind chattaken te ontwerpen en uit te voeren in de klas. Het Doeltaal Digitaal-onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd in wat chattaken in de klas kunnen bijdragen aan het leren van de vreemde taal, het verminderen van spreekangst en het vergroten van de motivatie.

Lees meer

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les

Anna Rahmat kreeg onlangs de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs voor haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzocht hoe de kritische en onderzoekende houding ontwikkeld en gestimuleerd kan worden binnen de vreemdetaallessen (in het bijzonder bij Spaans) om uiteindelijk de taalvakken relevanter te maken voor het profielwerkstuk. Anna heeft haar werk ontsloten via de KriTiCO-website. Die presenteert de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en kan worden gebruikt om een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen binnen de MVT-onderwijspraktijk.

Lees meer

Hoe kan taalonderwijs leerlingen en studenten helpen om zelfstandig te worden?

Als docent weten we dat onze leerlingen niet allemaal even goed zijn in zelfstandig leren, reflecteren, realistische plannen maken en zichzelf zo organiseren om dat doel te bereiken – kortom, niet iedereen is een geboren autonoom leerder. In deze bijdrage vertellen Audrey Rousse-Malpat en Christine Vidon (Europese Talen en Culturen, Rijksuniversiteit Groningen) hoe ze in een tweetal projecten bij de taalvaardigheidscursussen Frans (en andere talen) met studenten eraan werken om hun autonomie te ontwikkelen.

Lees meer

De jury heeft gesproken: het talenonderwijs heeft een deltaplan nodig

Het Congres Levende Talen op 14 oktober stond in het teken van de herziening van de talencurricula. Docenten werden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten over de voorstellen van de vakvernieuwingscommissie MVT. De dag opende met een ‘kort geding’ over de vraag of het talenonderwijs een deltaplan nodig heeft. Dankzij de gepassioneerde pleidooien van de voor- en tegenstanders werd het nog behoorlijk spannend hoe de stemming in de zaal zou uitpakken. Maaike Koffeman doet verslag vanuit de rechtszaal.

Lees meer

Een harde noot? Over het leren van meerwoordcombinaties in het Duits

Vandaag, 27 oktober 2022, promoveert Griet Boone aan de Universiteit Gent op een proefschrift getiteld “Eine harte Nuss? A longitudinal investigation of L2 learners’ phrasal development in German”. In dit onderzoek heeft Boone vier jaar lang Nederlandstalige studenten Duits gevolgd in het leren van meerwoordcombinaties. Er wordt niet alleen vanuit een klassiek onderzoekersperspectief gekeken naar factoren die een rol spelen in het leren van meerwoordcombinaties, maar ook de studenten zelf en Duitse business professionals komen aan het woord.

Lees meer

Bruggen bouwen tussen theorie en praktijk

Onlangs is Sible Andringa benoemd tot hoogleraar didactiek van de tweedetaalverwerving bij de afdeling moderne vreemde talen van de Universiteit van Amsterdam. Als hoogleraar wil hij een verbindende schakel zijn tussen de wetenschap en de taalonderwijspraktijk. In dit blog stelt hij zich voor.

Lees meer

Taakgericht onderwijs en -onderzoek met uitzicht op de bergen

PhD-kandidaat en docent Duits Fred Sikkens bezocht de International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT) in Innsbruck. Hij raakte gefascineerd door de prachtige omgeving en de mensen die hij ontmoette. Geïnspireerd door wat hij hoorde over het taakgericht leren startte hij het nieuwe schooljaar met veel nieuwe inzichten. Lees hier zijn over zijn bevindingen.

Lees meer

Europees onderzoek naar tweedetaalverwerking en -verwerving

Sjoerd Lindenburg is docent Engels aan het Alberdin​gk Thij​m College in Hilversum. In ​2021 is hij begonnen aan een promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt hoe leerlingen een moderne vreemde taal beter kunnen leren door films en video’s te kijken met ondertiteling. Hiervoor gebruikt hij onder andere eye-tracking, waarmee je oogbewegingen kunt meten. Onlangs presenteerde hij zijn onderzoek tijdens het congres van de  European Second Language Association (EuroSLA). Lees hier zijn persoonlijke verslag.

Lees meer

Grenzen verleggen: een gids voor internationale vriendschap

Van april tot juli 2022 werkten studenten Duits van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Radboud Universiteit (RU) samen met studenten Neerlandistiek aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Wilhelmsuniversität Münster in het onderwijsproject ‘Grenzen verleggen’ samen aan plannen over onderwijs, de Euregio, interculturele communicatie en culturele transfer. Lees hier het persoonlijke verslag van studente Ilse Weldring en docente dr. Marijke De Belder, waaruit blijkt hoe belangrijk de taal van de buren is en hoe mooi het is om deze talen in de grensregio te studeren.

Lees meer

Taalbewustzijn: van plan naar lesmateriaal

Met de voorstellen die gedaan zijn voor de curriculumherziening van de mvt zou aandacht voor taalbewustzijn op een systematische manier ingebouwd worden in de mvt-onderwijspraktijk. De uitdaging is nu om taalbewustzijn op een zodanige manier te verwerken in het curriculum, de lesmethodes en de toetsing, dat leerlingen stapsgewijs ontdekken wat taal allemaal inhoudt, dat taal onlosmakelijk met de samenleving verbonden is, en hoe ze hun talige kennis en repertoire kunnen gebruiken. Lees hier de inzichten van Janine Berns en Bert Le Bruyn van het Meesterschapsteam MVT.

Lees meer