taalwijs.nu

taalwijs.nu

Clubblad voor Frisisten: Frisistyk.frl

Door Anne Merkuur

De lancering van Frisistyk op 6 oktober

Op vrijdag 6 oktober werd in Café Neushoorn in Leeuwarden het nieuwe online tijdschrift Frisistyk gelanceerd door initiatiefnemers Anne Merkuur (taalkundige en universitair docent Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen) en Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands te Nijmegen, hoofdredacteur Neerlandistiek.nl). Het tijdschrift biedt ruimte aan de Frisistiek in de breedste zin van het woord en zal niet alleen gaan over Friese taalkunde, letterkunde en geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook over Fries in het onderwijs en Fries taalbeleid. 

In een voor de Frisistiek roerig jaar, waarin de zoektocht naar een nieuwe houder van de leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen de gemoederen ook buiten Friesland bezig hield, ontstond bij ons het idee om een pagina Frisistyk.frl / Frisistyk.nl op te zetten, als dochterpagina van het succesvolle Neerlandistiek.nl. Zowel de hoofdredactie van Neerlandistiek als de Fryske Akademy droegen dit idee een warm hart toe, dus zo geschiedde. 

Neerlandistiek is een website die het midden houdt tussen een vaktijdschrift en een kenniswebsite voor leken. Volgens grondlegger en hoofdredacteur Marc van Oostendorp kan het nog het best omschreven worden als clubblad. Een platform van en voor vakgenoten.

Het belang van zo’n platform voor de Frisistiek kan ik het best illustreren aan de hand van mijn eigen kennismaking met Neerlandistiek.nl rond 2010. Toen ik pas in Amsterdam Nederlands studeerde, alweer bijna 15 jaar geleden, had ik nauwelijks weet van wat ik daarna zou kunnen doen met mijn studie, of wat er buiten de UvA (Universiteit van Amsterdam) gebeurde in de Neerlandistiek. Via wat destijds nog Neder-L heette, een weblog voor Neerlandici, werd mijn wereld groter: ik zag daar interessante projecten, oproepen en vacatures voorbij komen. Het stelde me gerust dat er dus toch wel werk te vinden was voor Neerlandici of taalkundigen (iets waar veel van mijn vrienden aan twijfelden) en dat er blijkbaar veel meer mensen geïnteresseerd waren in taal en literatuur. 

Ik zag daar ook dat men niet alleen werkte in de taal- en letterkunde zoals ik dat kende, maar ook en misschien wel vooral in talrijke specialistische hoekjes zoals bijvoorbeeld de dialectologie of de naamkunde; er werd zelfs aan Neerlandistiek.nl gedaan in het buitenland. Het mooie aan Neder-L was – en dat is ook nu nog de kracht en het mooie van Neerlandistiek.nl – dat daar al die hoekjes tot één veld werden. Een veld dat laagdrempelig wordt gepresenteerd aan wie er maar aardigheid in heeft. Dat is iets dat, zo denk ik, van groot belang is, misschien in het bijzonder voor eerstegeneratiestudenten zoals ik wiens wereld nog niet zo groot is.

Het afgelopen jaar deed me realiseren hoe zeer ook de Frisistiek zo’n clubblad nodig heeft. Een toegankelijk en laagdrempelig podium dat ruimte biedt voor de verwonderingen en open eindjes van ons vak. Een manier om ons werk te presenteren aan elkaar, aan de nieuwe generatie en aan een breder publiek. Er wordt binnen en buiten Fryslân zoveel werk verzet in al die verschillende uithoeken die ook de Frisistiek uitmaken. We hebben soms weinig weet van wat er in andere hoekjes dan de onze gebeurt. Het liefst zou je elkaar overal bij willen betrekken, maar dat is in de praktijk simpelweg niet haalbaar. Daarom is het zo goed dat dit platform er nu is, als een presenteerblad waarop we elkaar ons werk kunnen tonen. Want als men meer van elkaar weet, kunnen verbindingen gelegd worden. 

Een clubblad zorgt voor verbinding. Het moet geen podium zijn voor ‘kijk mij eens’, maar een podium voor de inhoud. Een podium voor ‘kijk hier eens’. We zijn allemaal bevlogen, en wat we dus op zijn Fries gezegd ook kunnen is roppe en raze (Nederlandse vertaling: roepen en schreeuwen). Dat hoort er wellicht ook een beetje bij, want werken in de Frisistiek betekent soms ook: werken in een politieke omgeving en werken in de wetenschap waar je jezelf tegenwoordig moet (kunnen) verkopen. Maar niet iedereen die met het Fries werkt, houdt ervan om zelf in de belangstelling te staan of de aandacht op te zoeken. Sommige beginnende onderzoekers of studenten zijn bescheiden of voorzichtig, maar ook daar is veel kwaliteit en inhoud te vinden. 

Op Frisistyk.nl willen we dat voor het voetlicht brengen. Het is een platform van en voor wie zich er maar in interesseert en als wij het interessant vinden, dan is het de moeite van het publiceren waard. Het hoeft geen nieuwswaarde te hebben, je hoeft jezelf er niet mee te verkopen, je hoeft er geen geld mee te werven en het hoeft niet academisch te concurreren met de rest van de wereld. Je kunt gewoon een stukje schrijven. Over wat je leuk vindt, wat je verwondert, wat je ontdekt hebt, of waar je geen antwoord op hebt. Misschien is er iemand in een ander hoekje die het leest en geïnspireerd raakt of een antwoord weet op je vraag. Misschien wel een student, die zo een beeld krijgt van hoe mooi en divers het werken in de Frisistiek is. 

Frisistyk.nl/Frisistyk.frl verwelkomt bijdragen van iedereen die zich met de Frisistiek bezig houdt. Dat kunnen zowel artikelen zijn als nieuwsberichten, vacatures of aankondigingen.

Wil je meer weten, meehelpen, meedenken of meeschrijven? Weet ons te vinden en mail naar amerkuur@fryske-akademy.nl.

 


terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *