taalwijs.nu

taalwijs.nu

Introductie Doeltaal Digitaal

Als docent moderne vreemde talen wil je graag dat je leerlingen de taal zelfstandig leren gebruiken, zodat zij in het echte leven met andere sprekers van die taal kunnen communiceren. Daarnaast is het voeren van de doeltaal van groot belang voor de taalontwikkeling zelf: je leert de taal namelijk pas spreken dóór ook zelf te spreken. Toch vinden leerlingen spreken vaak eng, en vinden docenten het vaak moeilijk om mondelinge taalvaardigheid in de klas handen en voeten te geven. Doeltaal Digitaal biedt daar oplossingen voor.

Doeltaal Digitaal is een driejarig NRO-project dat is opgezet om het doeltaalgebruik tussen leerlingen te bevorderen. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich in digitale omgevingen gemakkelijker in de doeltaal uiten, omdat de gesprekken in kleine groepjes plaatsvinden en de docent niet meteen heel dicht bij hun aanwezig is. Dit zorgt voor meer ontspannenheid, waardoor leerlingen eerder bereid zijn om met de doeltaal te experimenteren.

MVT-docenten, vakdidactici en taalonderzoekers ontwikkelen binnen dit project taaltaken die leerlingen kunnen uitvoeren in een digitale omgeving (Google Hangouts, WhatsApp, Meet). Ze communiceren met elkaar in een audiogesprek, een videogesprek of via geschreven chat. Opnamen kunnen gedeeld worden met de docent.

De taken passen bij het niveau van de leerlingen (A2, B1, B2) en bij het thema of hoofdstuk waar ze op dat moment in de les mee bezig zijn. Zo hebben leerlingen in tweetallen voor Engels tijdens een audiogesprek ‘the perfect robbery’ voorbereid, voor Frans tijdens een videogesprek een cupcake ontworpen en voor Duits via WhatsApp het refrein voor een raptekst geschreven. In deze kennisclip leer je hoe je zo’n taaltaak kunt opstarten:

  • Wil je als docent meteen met online interactie aan de slag? Bekijk dan de flyer met tips uit ons onderzoek: download de flyer
  • Elders op deze website kun je meer lezen over de didactische principes die ten grondslag liggen aan het project: didactische principes
  • Of bekijk direct het beschikbare lesmateriaal bij dit project: taaltaken

Heb je vragen? Stuur een mail naar Marrit van de Guchte: vandeguchte@uva.nl.