taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Intercultureel literatuuronderwijs

Op 5 juli 2022 promoveert Esther Schat in Utrecht op een proefschrift getiteld Integrating Intercultural Literary Competence: An Intervention Study in Foreign Language Education. Schat heeft verkend wat mvt-docenten met interculturele competentie en literatuur willen en doen, en ook een formatief evaluatie-instrument ontwikkeld om de interculturele ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Bovendien heeft ze werkboeken gemaakt bij Spaanstalige teksten. Het onderzoek heeft laten zien dat intercultureel literatuuronderwijs kansen biedt om een inhoudelijker curriculum te creëren. Kortom, genoeg inspiratie voor effectief en modern literatuuronderwijs – niet alleen relevant voor docenten Spaans. In deze blogbijdrage vertelt Esther er meer over.

Lees meer

Debatteren om een tweede taal te leren

Op 20 mei 2022 verdedigde Abid El Majidi zijn proefschrift getiteld Debate as a tool for L2 learning aan de Universiteit Utrecht. Vanuit verschillende invalshoeken laat El Majidi zien hoe je debatten kunt inzetten om schrijven, spreken en argumenteren te bevorderen, en wat leerlingen ervan vinden. In deze blog lees je een samenvatting van het onderzoek door de auteur zelf.

Lees meer

Positieve psychologie tegen het deficietdenken in het vreemdetalenonderwijs

Het concept van de native speaker in het vreemdetalenonderwijs blijft vreemd genoeg een centrale pijler van het onderwijs, met als doel om de leerlingen (de non-native speakers) aan te moedigen om als native speakers te klinken. Dit doel is niet realistisch, wat ertoe kan leiden dat leerlingen zich machteloos en schuldig te voelen. Doet het er eigenlijk wel toe? De Belg Jean-Marc Dewaele, hoogleraar in London, stelt dat we met positieve psychologie tegen het ideaal van de moedertaalspreker op moeten rukken.

Lees meer

ANÉLA/VIOT Juniorendag 2022: Nieuwe aanwas aan het woord

Niklas Abel bezocht op vrijdag 22 april 2022 in Leiden de 31e Anéla/VIOT Juniorendag. Deze dag biedt jaarlijks een platform voor de taalwetenschappers van morgen om hun onderzoek te presenteren dat ze voor hun bachelor- of masterstudie of beginnende promotietrajecten hebben uitgevoerd.

Lees meer

Nijmegen Taalhoofdstad: een week vol nieuw elan voor taal- en cultuuronderwijs

In de week van 9 tot 13 mei vierde de Radboud Universiteit het belang van taal- en cultuuronderwijs. Onder de titel ‘Nijmegen Taalhoofdstad’ liet de Letterenfaculteit aan de buitenwereld zien wat zij in huis heeft qua onderwijs en onderzoek. Hoogtepunten waren het toekennen van een eredoctoraat aan Adriaan van Dis en de lancering van een nationaal Platform Spaans. Maaike Koffeman doet verslag van deze intensieve en inspirerende week.

Lees meer

Versterking van het mvt-onderwijs? Met taalrelevante inhoud!

Hoe kunnen we het vreemdetalenonderwijs versterken? Over die vraag hebben we ons als Meesterschapsteam MVT gebogen in ons nieuwe visiedocument. Wat ons betreft ligt de sleutel voor de oplossing in het integreren van MVT-inhoud in het voortgezet onderwijs, met als doel dat leerlingen taalvaardig, taalbewust en cultuurbewust worden in verschillende talen en beschikken over goede interculturele communicatieve competenties.

Lees meer

Klets-dit, Klets-dat: de winnaars van de LOT populariseringsprijs 2022 

Op 4 februari onlangs is de LOT populariseringsprijs 2022 voor de beste proeven van wetenschapscommunicatie in de taalwetenschap uitgereikt aan de Kletsheads podcast en het Kletskoppen kindertaalfestival. Maker van de podcast en wetenschappelijke directeur van het festival, Sharon Unsworth, vertelt over deze twee projecten.

Lees meer

Leesinstructie helpt hbo-studenten bij het lezen van Engelstalige teksten

Deborah Yapp promoveerde op 19 november 2021 aan de Universiteit van Utrecht (Taal en Educatie). Haar proefschrift bestudeert het verbeteren van tweedetaal-leesprestaties in het hoger onderwijs door expliciete leesstrategie-instructie. Ze werkt als docent Engels bij HBO-Rechten, Hogeschool Leiden, en onderzoekt het aanleren van metacognitieve lees- en leerstrategieën voor studenten in online onderwijs. Lees hier over haar promotieonderzoek over tweedetaal-leesprestaties door expliciete leesstrategie-instructie.

Lees meer

De Grote Taaldag 2022 – ter nagedachtenis aan Pieter Muysken

Al decennialang komen taalkundigen van over heel Nederland samen om hun meest recente werk te bespreken op de Grote Taaldag. De laatste vijf jaar heeft Bert Le Bruyn deze dag zelf mee georganiseerd en was hij vooral aan het rondlopen in (fysieke of virtuele) gebouwen. Dit jaar, op 4 februari, kon hij voor de eerste keer weer eens ‘gewoon’ deelnemen. Lees hier zijn opgetogen verslag met onder meer aandacht voor het werk van de vorig jaar overleden Pieter Muysken.

Lees meer

Schrijven met de pen van je moedertaal

Het zal voor velen herkenbaar zijn dat je bij het leren van een nieuwe taal vrijwel automatisch in een mindset schiet waarin je focust op dingen die “goed” of “fout” gaan. Maar als je zo’n nieuwe taal meer en meer gaat beheersen, komt er ook een moment dat je geen, of vrijwel geen, echte fouten meer maakt. In deze blog vertellen Janine Berns en Sanne van Vuuren (Radboud Universiteit Nijmegen) over hun onderzoek naar schrijven en groei in taalvaardigheid op een zeer hoog niveau.

Lees meer