taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Vakoverstijgend MVT-onderwijs rond een gedicht om niet te vergeten

In het gedicht “Todesfuge” verwerkt de Duits-Joodse dichter Paul Celan de Holocaust. In 2020 heeft een team van vo-docenten, didactici, wetenschappers en studenten van de Radboud Universiteit samen met ontwerpbureau Ketel educatief materiaal rondom het gedicht ontwikkeld dat in lessen Duits, Geschiedenis, CKV en Maatschappijleer kan worden ingezet.

Lees meer

“[…] voor zover het bevoegd gezag…” Laat leerlingen zelf kiezen welke talen ze willen leren

Leerlingen mogen kiezen welke talen ze willen leren in het voortgezet onderwijs – naast Nederlands en Engels -, maar uiteindelijk bepaalt het bevoegd gezag. Karijn Helsloot, directeur van stichting Taal naar Keuze, schrijft een vlammend pleidooi om leerlingen hierin veel meer keuzemogelijkheden te geven, en ook hun thuistalen een plek te geven in het onderwijs.

Lees meer

Speaking like a pro: hoe breiden leerlingen hun talig repertoire uit?

Docent Engels Chris Veldwijk doet promotieonderzoek naar de vraag hoe leerlingen hun talig repertoire, oftewel hun talige complexiteit, kunnen vergroten in (interactieve) spreektaken. Hiervoor heeft zij een beurs van Dudoc Alfa gekregen, een programma dat eerstegraads docenten in staat stelt onderzoek te doen naar een vakdidactisch thema in de geesteswetenschappen.

Lees meer

Een syntactische kijk op inclusiviteit

Het gebeurt niet vaak dat een theoretisch syntactisch proefschrift licht werpt op een maatschappelijk debat, maar Thom Westveer is hier wel degelijk in geslaagd. Hij promoveerde begin oktober aan de UvA op een proefschrift met als titel ‘Gender mismatches in partitive constructions in French and German’ en als ondertitel ‘How society shapes language’. Bert Le Bruyn bespreekt het proefschrift.

Lees meer

Elke taaldocent een beetje CLIL-docent

Door Bert Le Bruyn: CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, een vorm van onderwijs waarbij vakinhoud en taal hand in hand gaan. Tijdens de conferentie AILA2021 werd veel gesproken over de de positie van de mvt-docent in deze vorm van onderwijs. Een verslag.

Lees meer

Duizenden taalonderzoekers virtueel in Nederland

Het AILA 2021 Wereldcongres voor Toegepaste Taalkunde werd virtueel in Groningen gehouden van 15 tot 20 augustus 2021. Van de meer dan 2000 deelnemers presenteerden de meesten onderzoek naar het leren en onderwijzen van een tweede, vreemde of meerdere talen, de psycholinguïstiek en sociale kwesties in talen, waaronder de rol van het Engels in de wereld. Lees hier een kort verslag. 

Lees meer

Meertaligheid door het curriculum heen. Een eerste analyse van Curriculum.nu met een focus op meertaligheid.

Door Bert Le Bruyn (Meesterschapsteam MVT), m.m.v. Wander Lowie (Meesterschapsteam MVT) en Erwin Mantingh (Meesterschapsteam Nederlands): Dit is de laatste blog in de blogreeks ‘Geef handen en voeten aan Curriculum.nu’. Deze blog presenteert een eerste evaluatie van Curriculum.nu. Hoewel de focus op meertaligheid ligt, proberen we naar het einde toe ook een breder kader te…

Lees meer
logo_blogreeks

Nederlands in de plus

Door Els Stronks: Idealiter maken de nieuwe curricula die Curriculum.nu ontwerpt, alle schoolvakken attractiever voor nieuwsgierige leerlingen. Mij lijkt de grootste skill die elke 21ste-eeuwse leerling moet hebben, de skill om raad te weten met de eigen nieuwsgierigheid. Wat doe je als een onderwerp je buitengewoon interesseert? Hoe duik je er helemaal in, en waar vind je gelijkgestemden met wie je eindeloos kunt zoeken, discussiëren en puzzelen om meer te weten te komen?

Lees meer
logo_blogreeks

Cultuurkunde en wat vraagt dat van de docent

Door Synke Hotje & Trixie Hölsgens:   Landeskunde is hot. Als je tenminste afgaat op de ruimte die Landeskunde-weetjes tegenwoordig innemen in de lesmethodes voor Duits, de toegenomen inzet van digitale bronnen zoals “LogoTV” en “Tagesschau in 100 Sekunden” in Duitse lessen en een gestegen interesse in Nederland voor Duitsland en de Duitse cultuur; maar…

Lees meer
logo_blogreeks

Op naar een verrijkt curriculum!

Door Janneke Geursen:   “Ik heb 2 jaar in Engeland gewoond en spreek goed Engels.  Ik wil nu graag docent Engels worden”. “Mijn master scheikunde was in het Engels. Graag zou ik nu toegelaten willen worden tot de Universitaire Lerarenopleiding Engels”.  Zomaar een greep uit de mailbox van een vakdidacticus. Kennelijk denken sommige mensen dat…

Lees meer