taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Werken aan begrip: meertalige communicatie in een Limburgs metaalbedrijf

Daan Hovens, dit jaar een van de genomineerden voor de AVT/Anéla Dissertatieprijs, heeft voor zijn promotieonderzoek 3,5 maand meegewerkt op de productieafdelingen van een metaalbedrijf in Limburg. Meertaligheid was hier een dagelijkse en nachtelijke werkelijkheid, met medewerkers uit onder meer Duitsland, Polen en Syrië. In deze blog vertelt Daan over zijn onderzoek naar de vraag hoe er in de praktijk op de werkvloer gecommuniceerd werd.

Lees meer

Symposium ICT in de MVT

Enkele derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding Duits aan de HAN hebben onlangs het symposium ‘ICT in de MVT’ georganiseerd. Hoe deze dag eruit zag en hoe zowel organisatoren als deelnemers het evenement beleefden, lees je in deze blog.

Lees meer

Francofone cultuur ervaren tijdens de Micro-folie 

Een groep studenten Frans van de Rijksuniversiteit Groningen bracht recent een bezoek aan de Micro-folie: een digitaal museum dat in samenwerking met het Institut français en het Forum in Groningen plaatsvond. In deze blog lees je over de ervaringen van één van de studenten.

Lees meer

Duits leren met behulp van het Nederlands – kan dat?

Op 10 februari 2023 won Niklas Abel voor zijn scriptie (geschreven voor de MA Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen) de Jan Brouwer Scriptieprijs voor Taal- en literatuurwetenschappen. In zijn afstudeeronderzoek heeft hij gekeken of leerlingen, die impliciet erop gewezen worden om hun Nederlands en Duits naast elkaar te leggen, zinsconstructies in het Duits beter leren. Met data van honderd vwo-leerlingen uit Noord- en Oost-Nederland kon hij laten zien dat deze aanpak van ‘pedagogical translanguaging’ werkt. Kortom, als je Duits leert, hoeft het Nederlands niet per se uit het klaslokaal verbannen te worden. 

Lees meer

Mémoire des Migrations, winnaar Europees Talenlabel 2022

De hoofdprijs van het Europees Talenlabel 2022 ging dit jaar naar Astrid Eelkema, docente Frans op het Blaise Pascalcollege in Zaandam, een Global Citizenschool. Samen met haar leerlingen won zij de prijs voor het taalproject Mémoire des migrations. Het project is volgens de jury een krachtige inspiratiebron voor het integreren van interculturele competentie, burgerschapsvorming en meertaligheid in de taallessen. Wil je je laten inspireren? Lees dan deze blogtekst over de doelen, opzet en bronnen van het project.

Lees meer

Cultuurverschillen in de onderwijspraktijk. Over de praktische professionele kennis van MVT-docenten in Nederland en Duitsland

Op 10 januari promoveerde Sandra Loevenich aan de Tilburg University op een vergelijking tussen het MVT-onderwijs in Nederland en Duitsland. Het onderzoek laat zien dat de verschillen tussen de twee schoolsystemen vooral duidelijk worden op microniveau. Dit is belangrijk voor studenten, leraren en lerarenopleiders, omdat je door vergelijking met andere landen je eigen lespraktijk en de culturele bepaaldheid daarvan goed leert kennen. Wat kan Nederland van Duitsland leren? Hoge eisen stellen en zo consequent mogelijk de doeltaal gebruiken. Wat mogen Duitse docenten van ons overnemen? Minder gevoelig zijn voor ‘ordeverstorend’ gedrag van leerlingen. Lees deze blog van de jonge doctor voor meer details.

Lees meer

Kan taalaanleg taalverlies voorkomen?

Het leren van een nieuwe taal vergt veel cognitieve inspanning. Echter, verworven taalvaardigheden kunnen we ‘kwijtraken’ naarmate we de taal minder gebruiken. Voor haar Bachelorscriptie bestudeerde Annika Stalman taalverlies van het Frans als vreemde taal en ging zij op zoek naar factoren die dit proces mogelijkerwijs afremmen. In deze blog presenteert zij haar afstudeerwerk dat bekroond werd met de Scriptieprijs Frans 2021.

Lees meer

Evidence-informed onderwijs maakt mij een veel completere docent!

Christian Dekens werkt al bijna 25 jaar als docent Duits. Hij is er in de loop van de tijd van overtuigd geraakt dat wetenschappelijk bewezen interventies van grote meerwaarde kunnen zijn voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs. In deze blog vertelt hij over zijn persoonlijke zoektocht naar evidence-informed werkvormen en leerstrategieën die het MVT-onderwijs een stuk efficiënter maken.

Lees meer