taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Impressies van SYMP60, over audiovisuele input bij het vreemdetalenleren

Lukas Urbanek (Universiteit van Münster) bezocht in juli het AILA-wereldcongres in Lyon. Zijn belangstelling ging vooral uit naar Symp60: een reeks onderzoekspresentaties over de relatie tussen de rol van audiovisuele input voor het vreemdetalenleren. Hoe kun je bijvoorbeeld ondertitels bij Netflix of YouTube inzetten om de taalverwerving te bevorderen? In deze blog rapporteert hij over de belangrijkste inzichten die hij opdeed tijdens het congres.

Lees meer

Boeken binnen handbereik: een bieb in het mvt-lokaal

Lezen blijft een heet hangijzer in het voortgezet onderwijs. Leerlingen lezen steeds minder en met minder plezier. Zeker voor het schoolvak Nederlands is hierover in de media veel te doen. Docenten ervaren een soortgelijke zorg bij de moderne vreemde talen (mvt). Hoe stimuleer je leesplezier bij leerlingen? Hoe geef je ze vertrouwen om teksten en boeken te kunnen lezen? Vragen waar ook leraren in opleiding al snel mee geconfronteerd worden. Sophie Brand, Sanne van Vuuren, Janine Berns, Silia Lamari, Joy Gijpmans en Mark Klingen, lio’s en docenten van de Radboud Docenten Academie hebben zich gebogen over de kansen die een klassenbibliotheek kan bieden.

Lees meer

Geen cijfers, wél ERK-niveaus: verrijking én uitdaging 

Drie jaar geleden heeft het Cals College in Nieuwegein MVT-breed (Engels, Duits, Frans) de cijfers opzijgezet (behalve in het examenjaar) en ERK-beoordelingen omarmd. In deze blogbijdrage gaan Kees van Ruremonde en Peter Kroes, MVT-docenten op deze school, in op de ontwikkeling die ze als school hebben doorgemaakt (en nog steeds doormaken) én op wat deze ontwikkeling betekent voor hun lespraktijk.

Lees meer

Task-based Language Teaching (TBLT) congres 2023

Het is natuurlijk wel een beetje ver en in juni valt het ook nauwelijks in te passen in de agenda, toch hebben afgelopen week ruim honderd internationale onderzoekers de kans gezien om naar Khon Kaen in Thailand af te reizen om ter plekke het nieuwste onderzoek naar taakgericht taalleren met elkaar uit te wisselen. Lees hier het persoonlijke verslag van Marije Michel.

Lees meer

In dialoog: 10 jaar Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Op 6 april kwamen op het Hermann Wesselink College in Amstelveen docenten, vakdidactici, betrokken wetenschappers en leden van de stuurgroep bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen onder de noemer: “In dialoog – 10 jaar Vakdidactiek Geesteswetenschappen”. Docent Nederlands Oeds van Middelkoop brengt verslag uit van deze middag.

Lees meer

Mohamed Mbougar Sarr in Mannheim: een bijzondere ontmoeting

Op 15 en 16 mei vond op de Universität Mannheim een congres plaats over het werk van Mohamed Mbougar Sarr, winnaar van de Prix Goncourt 2021. Studenten van MasterLanguage Frans kregen de mogelijkheid om hier aanwezig te zijn. Gabriëlle Kamphuis vertelt in deze blog over haar ervaring.

Lees meer

Nijmeegse studenten Duits wonen dodenherdenking in Sachsenhausen bij

Nijmeegse bachelor- en masterstudenten Duits woonden in het kader van een studiereis op 4 mei een speciale herdenking in Duitsland bij. Ze bezochten voormalig concentratiekamp Sachsenhausen, waar ze de gelegenheid kregen om deel te nemen aan de jaarlijkse dodenherdenking van de Nederlandse Ambassade. In deze blog vertellen ze over deze bijzondere ervaring.

Lees meer

Straks zit niemand meer op een eiland

Bijna honderd MVT-leraren in opleiding kwamen op 27 maart samen voor de landelijke lio-dag in Utrecht. Een van de centrale thema’s van de dag was de vernieuwing van het curriculum. Sebastiaan Dönszelmann (lerarenopleider Frans aan de Vrije Universiteit) hield een gepassioneerde openingslezing waarin hij een beroep deed op de aanwezige lio’s om bruggen te bouwen tussen onderzoek, onderwijsontwerp en lespraktijk. Maaike Koffeman brengt verslag uit.

Lees meer

Zwitserse ambassadeur te gast in Groningen

Onlangs kreeg de RUG bezoek van een wel heel bijzondere gast: rechtstreeks vanuit de Zwitserse ambassade in Den Haag kwam de heer Heinz Walker-Nederkoorn op 6 maart naar Groningen om met studenten en docenten Duits te praten over de Zwitsers-Nederlandse relaties. Student Europese Talen en Culturen Anne-Roos Peters doet verslag van deze leerzame ochtend.

Lees meer