taalwijs.nu

taalwijs.nu

Nieuws

Opnamen workshop PWS voor de talen

Er wordt door verschillende universiteiten materiaal ontwikkeld dat leerlingen en docenten op weg kan helpen bij het schrijven van een PWS over taal of cultuur. Zij presenteerden zich op 9 juni 2022 tijdens een online workshop voor docenten. U kunt de opnamen van de verschillende sessies hier terugkijken.

Lees meer

Een nieuwsbrief voor de Moderne Vreemde Talen

Met de MVT-nieuwsbrief hopen we een brug te slaan tussen onderzoek en onderwijs en terug. Een brug die van beide kanten toegankelijk is en die functioneert als een ontmoetingsplek voor iedereen die belang heeft bij onderzoek en onderwijs in de moderne vreemde talen. 

Lees meer

Taalportaal voor docenten

Het Taalportaal van het Nationaal Platform voor de Talen is een portalpagina voor docenten die wegwijs biedt in het aanbod van initiatieven om het taalonderwijs in het VO te vernieuwen en te verrijken. Je vindt er een handig overzicht van websites met lesmateriaal, inspiratie voor profielwerkstukken en nascholingsactiviteiten.

Lees meer

Nieuw op Taalwijs: Doeltaal Digitaal

Op Taalwijs.nu is sinds kort een nieuw onderdeel te vinden: Doeltaal Digitaal. Dit is een project opgezet door Marrit van de Guchte en Paul Halma. Het doel? Bevorderen dat leerlingen onderling de doeltaal gebruiken.

Lees meer

Profielwerkstuksite PWS-wereld

Recent is een website gelanceerd met informatie voor het schrijven van een profielwerkstuk voor de talenvakken. Deze nieuwe website, genaamd PWS-wereld, richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs die inspiratie en informatie zoeken om een profielwerkstuk te schrijven voor een van de moderne vreemde talen. Ook docenten van de moderne vreemde talen kunnen uit deze website putten om hun leerlingen enthousiast te maken over een PWS dat gericht is op taal.

Lees meer