Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Nieuws

Vakoverstijgend MVT-onderwijs rond een gedicht om niet te vergeten

In het gedicht “Todesfuge” verwerkt de Duits-Joodse dichter Paul Celan de Holocaust. In 2020 heeft een team van vo-docenten, didactici, wetenschappers en studenten van de Radboud Universiteit samen met ontwerpbureau Ketel educatief materiaal rondom het gedicht ontwikkeld dat in lessen Duits, Geschiedenis, CKV en Maatschappijleer kan worden ingezet.

Lees meer

Een syntactische kijk op inclusiviteit

Het gebeurt niet vaak dat een theoretisch syntactisch proefschrift licht werpt op een maatschappelijk debat, maar Thom Westveer is hier wel degelijk in geslaagd. Hij promoveerde begin oktober aan de UvA op een proefschrift met als titel ‘Gender mismatches in partitive constructions in French and German’ en als ondertitel ‘How society shapes language’. Bert Le Bruyn bespreekt het proefschrift.

Lees meer

Een nieuwsbrief voor de Moderne Vreemde Talen

Met de MVT-nieuwsbrief hopen we een brug te slaan tussen onderzoek en onderwijs en terug. Een brug die van beide kanten toegankelijk is en die functioneert als een ontmoetingsplek voor iedereen die belang heeft bij onderzoek en onderwijs in de moderne vreemde talen. 

Lees meer

Duizenden taalonderzoekers virtueel in Nederland

Het AILA 2021 Wereldcongres voor Toegepaste Taalkunde werd virtueel in Groningen gehouden van 15 tot 20 augustus 2021. Van de meer dan 2000 deelnemers presenteerden de meesten onderzoek naar het leren en onderwijzen van een tweede, vreemde of meerdere talen, de psycholinguïstiek en sociale kwesties in talen, waaronder de rol van het Engels in de wereld. Lees hier een kort verslag. 

Lees meer