taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Profi-leren

Naar aanleiding van de pws-presentatie van haar dochter verdiepte docent Nederlands Michelle van Dijk zich in de wereld van de profielwerkstukprijzen. Haar conclusie: de talen en maatschappijvakken komen er nogal bekaaid vanaf, terwijl ook daar veel interessants te onderzoeken valt. Tijd voor een speciale pws-prijs voor de talen?

Lees meer

De Vakvernieuwingscommissie MVT: puzzelen voor gevorderden!

Als lid van de vakvernieuwingscommissie MVT geeft Florentine Krijnen, docent Frans, ons een inkijkje in het proces van het ontwikkelen van de nieuwe concepteindtermen. Voor welke uitdagingen staan zij en over welke vraagstukken buigt de vakvernieuwingscommissie zich, in de actualisatie van de examenprogramma’s voor de moderne vreemde talen?

Lees meer

De impact van taalonderwijs op zinnen die je maakt in een vreemde taal

Wanneer je een tweede taal leert, maak je spontaan gebruik van de kennis die je al hebt uit je eerste taal, zeker als je kan kiezen tussen grammaticale regels die hetzelfde zijn als in je eerste taal en regels die verschillen. In haar promotieonderzoek naar hoe anderstalige volwassen nieuwkomers Nederlandse grammaticaregels leren, vond Edwige Sijyeniyo dat het vreemdetalenonderwijs niet altijd gebruikmaakt van de intuïtieve kennis uit de eerste taal. Op 6 oktober 2023 verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit van Antwerpen.

Lees meer

Oud geleerd is oud gedaan: taal leren op latere leeftijd

Kun je een nieuwe taal leren als je ouder bent? En zo ja, zitten hier dan ook gezondheidsvoordelen aan vast? Die vragen stonden centraal in het onderzoek waar Mara van der Ploeg op 16 november 2023 op promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten laten zien dat er veel positieve kanten aan zitten, van gezonder ouder worden en cognitieve voordelen tot veranderingen in taalattitudes.

Lees meer

Toetsenbord-taalhelden: spreekangst overwinnen met een klik

Daimy van Dijk won onlangs de Gerard Westhoff-taaldidactiekprijs (2023). Voor Taalwijs beschrijft hij hoe digitale chattaken de spreekangst in de klas kunnen doorbreken en kunnen leiden tot meer betekenisvolle taaluitwisseling. Deze taken bieden praktische inzichten en strategieën voor docenten om de taalvaardigheid en het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten.

Lees meer

Met AIM en AIMe naar de top voor het eindexamen Frans

Leerlingen van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam presteerden als besten van heel Nederland bij het eindexamen Frans van 2023! Aan deze school wordt gewerkt met de methodieken AIM en AIMe die de primaire focus op de spreekvaardigheid leggen. Dit artikel van de docentopleiders van Project Frans geeft informatie over deze methodieken, de scholen die ze gebruiken en de grote wens van de auteurs: que tout le monde AIMe parler français!

Lees meer

Auf die Plätze, fertig, los! Dag van de Duitse taal 2023

Op 12 oktober 2023 was het weer zo ver: de Dag van de Duitse taal zette de taal en cultuur van onze oosterburen in het zonnetje. Met deze dag wil de Actiegroep Duits positieve aandacht vestigen op het schoolvak Duits. De Dag van de Duitse taal is inmiddels een geliefd fenomeen op scholen en onderwijsinstellingen in het hele land. Dit jaar namen opnieuw meer dan 150 scholen deel en kwamen in actie rondom het thema sport. Trixie Hölsgens en Synke Hotje (Duitsland Instituut Amsterdam) doen verslag.

Lees meer
De lancering van Frisistyk op 6 Oktober

Clubblad voor Frisisten: Frisistyk.frl

Op vrijdag 6 oktober werd in Café Neushoorn in Leeuwarden het nieuwe online tijdschrift Frisistyk gelanceerd door initiatiefnemers Anne Merkuur (taalkundige en universitair docent Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen) en Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands te Nijmegen, hoofdredacteur Neerlandistiek.nl). Het tijdschrift biedt ruimte aan de frisistiek in de breedste zin van het woord en zal niet alleen gaan over Friese taalkunde, letterkunde en geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook over Fries in het onderwijs en Fries taalbeleid.

Lees meer

Verslag van het EuroSLA-congres in Birmingham

Eind augustus kwamen ongeveer 400 internationale onderzoekers bijeen in Birmingham om een bijdrage te leveren aan de EuroSLA-conferentie van de European Second Language Association. Saioa Cipitria (Vrije Universiteit Brussel) doet hier verslag van haar ervaringen als promotiestudent op deze bijeenkomst.

Lees meer

DoeltaalDigitaal: het gebruik van vertaaltools in de les

Moet je het gebruik van Google Translate in de taalles verbieden of juist toelaten? In deze blog vertellen Marrit van de Guchte en Paul Halma (project DoeltaalDigitaal) over hun onderzoek naar het gebruik van vertaaltools in de les. Ze laten zien hoe het gebruik van vertaaltools, Quizlet en de activiteit chatten de woordenschat van leerlingen kan vergroten.

Lees meer