taalwijs.nu

taalwijs.nu

Interviews

In deze nieuwe rubriek interviewen we inspirerende meertaligen over hun ervaringen met het leren van vreemde talen.

Bob Clerx: “Een mens heeft zoveel levens als de talen die hij spreekt”

Bob Clerx (29) is een duizendpoot, ook in zijn werk: Hij is actief in zowel het onderwijs als de toerismebranche. Op dit moment is hij reisleider en gids voor het Britse bedrijf Lupine Travel en tegelijkertijd werkt hij als onderwijsadviseur, waarin hij scholen begeleidt op het gebied van moderne vreemde talen. Daarnaast is hij docent Frans bij de Alliance Française en op de Agora-school in Culemborg. Ook is hij docent Spaans. Clerx is verliefd op de Romaanse talen en culturen. Naast dit alles schrijft hij ook gedichten en een roman waarvan de gedichtenbundel binnenkort gepubliceerd zal worden.

Lees meer

Ellen-Rose Kambel: “Voor mij zijn talen echt een uiting van menselijkheid!”

Ellen-Rose Kambel is directeur van de Rutu Foundation en mede-oprichter van de Taalvriendelijke School. Opgegroeid in Suriname ging ze na een studie Rechten aan de Universiteit Leiden terug naar haar roots om onderzoek te doen naar de rechten van de inheemse bevolking in Suriname. Hier begon het balletje te rollen voor de Rutu Foundation en de Language Friendly School, – scholen die zich ervoor inzetten dat kinderen hun wortels (roots) mogen ontwikkelen en op school hun moedertaal mogen gebruiken om zo hun identiteit te versterken en te kunnen groeien en bloeien.

Lees meer

Sharon Unsworth: “Vier de meertaligheid, het is niet iets om je voor te schamen!”

Sharon Unsworth is als taalwetenschapper verbonden aan het Centrum voor Language Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zowel in haar werk als privéleven heeft zij veel te maken met meertaligheid bij kinderen. De inzichten uit onderzoek daarnaar probeert ze zo breed mogelijk te verspreiden via de podcast Kletsheads en het Kletskoppen kindertaalfestival. Voor Taalwijs zet zij haar visie op meertaligheid uiteen.

Lees meer

Karène Sanchez Summerer: “Nederlands is voor mij de taal van barokmuziek.”

Karène Sanchez-Summerer is hoogleraar Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gespecialiseerd in het gebied dat Syrië, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden en Jordanië omvat. Haar onderzoeksinteresse richt zich voornamelijk op de christelijk-Arabische gemeenschappen van en in het Midden-Oosten, een relationele, culturele en sociale geschiedenis van Ottomaans en Mandaat-Palestina, en minderheden in/de diaspora uit het Midden-Oosten. Lees hier haar taalverhaal.

Lees meer

Luuck Droste: “Mijn passie voor talen is echt aangewakkerd op de middelbare school.”

Luuck Droste is docent Duits en Frans. Hij geeft al dertien jaar les op het Gerrit van der Veen College in Amsterdam, maar is daarnaast ook op andere terreinen actief. Zo schrijft hij onder meer (mee aan) lesmethodes en doet hij Frans- en Duitstalig voice-overwerk. In dit interview vertelt hij niet alleen over het combineren van beide schoolvakken, maar geeft hij ook zijn visie op het talenonderwijs.

Lees meer

Ricci Janssen: “Er zijn dagen waarop ik in zes talen lesgeef en vertaal.”

Ricci Janssen spreekt niet alleen negen talen, hij gebruikt deze ook bijna allemaal in zijn werk. Naast docent, tolk en vertaler is hij ook sportjournalist. Hij combineert deze passie voor voetbal en taal door niet alleen professionele voetballers privéles te geven, maar hij tolkt ook op persconferenties en ondersteunt tijdens televisie-interviews. In dit gesprek komen we meer te weten over hoe hij zo meertalig is geworden en over zijn passie voor de sport.

Lees meer

Alicia Montoya: “Het is enorm belangrijk om onderzoek de klas in te brengen.”

Alicia Montoya is hoogleraar Franse Letterkunde aan de Radboud Universiteit. Afgelopen maand ontving zij een NWO Vici-beurs voor onderzoek naar de interactie tussen fictie en lezers in achttiende-eeuws, revolutionair Europa. In dit interview [LINK] vertelt ze over haar meertalige achtergrond, haar kijk op meertaligheid en de verbinding van onderzoek en onderwijs.

Lees meer

Kristi Jauregi: “Mijn studenten komen van over de hele wereld, maar ik groet ze allemaal in hun moedertaal.”

Kristi Jauregi leerde als kind Spaans, Baskisch en Engels. Op eigen initiatief voegde ze daar Frans, Duits en Nederlands aan toe. Inmiddels is ze hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderwijs verzorgt binnen de Educatieve Minor en Master en de master Interculturele Communicatie. Daarnaast leidt ze Europese onderzoeksprojecten die gericht zijn op het inzetten van technologie om taalleerprocessen in het onderwijs te verrijken. In dit interview vertelt ze over haar meertalige achtergrond en de waarde die het leren van talen voor haar heeft.

Lees meer

Adriaan van Dis: “Elke taal doet iets anders met je karakter”

Schrijver Adriaan van Dis is al zijn leven lang met taal bezig. Hij groeide op in een gemeenschap van Indische repatrianten, studeerde Nederlands en Afrikaans en woonde jarenlang in Parijs. In mei 2022 werd hij benoemd tot eredoctor aan de Radboud Universiteit vanwege zijn verdiensten als ambassadeur voor het leren van talen en culturen. Zijn dankwoord, ‘Open je kop voor andere culturen’, was een krachtig pleidooi voor talenonderwijs als middel om empathie en inclusiviteit te bevorderen. In dit interview vertelt hij over zijn eigen taal(leer)geschiedenis.

Lees meer