taalwijs.nu

taalwijs.nu

Profielwerkstukken

Het profielwerkstuk is een mooi instrument om leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met een onderzoeksgebied. Het stimuleren van PWS-onderzoek naar taal- en cultuurgerelateerde onderwerpen zou er ook voor kunnen zorgen dat meer jongeren kiezen voor een talenstudie.
Toch is dit nog redelijk onontgonnen terrein. Er zijn weinig leerlingen die hun PWS schrijven bij een taalvak, en weinig taaldocenten die ervaring hebben met het begeleiden daarvan. Daarom werkt het team van Taalwijs.nu samen met de universitaire vaksteunpunten aan het promoten van profielwerkstukken op het gebied van taal en cultuur. Op deze pagina vind je informatie over websites waar je als docent of leerling terechtkunt voor PWS-materiaal.

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les

Anna Rahmat kreeg onlangs de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs voor haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzocht hoe de kritische en onderzoekende houding ontwikkeld en gestimuleerd kan worden binnen de vreemdetaallessen (in het bijzonder bij Spaans) om uiteindelijk de taalvakken relevanter te maken voor het profielwerkstuk. Anna heeft haar werk ontsloten via de KriTiCO-website. Die presenteert de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en kan worden gebruikt om een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen binnen de MVT-onderwijspraktijk.

Lees meer

Opnamen workshop PWS voor de talen

Er wordt door verschillende universiteiten materiaal ontwikkeld dat leerlingen en docenten op weg kan helpen bij het schrijven van een PWS over taal of cultuur. Zij presenteerden zich op 9 juni 2022 tijdens een online workshop voor docenten. U kunt de opnamen van de verschillende sessies hier terugkijken.

Lees meer

Taalportaal voor docenten

Het Taalportaal van het Nationaal Platform voor de Talen is een portalpagina voor docenten die wegwijs biedt in het aanbod van initiatieven om het taalonderwijs in het VO te vernieuwen en te verrijken. Je vindt er een handig overzicht van websites met lesmateriaal, inspiratie voor profielwerkstukken en nascholingsactiviteiten.

Lees meer

Profielwerkstuksite PWS-wereld

Recent is een website gelanceerd met informatie voor het schrijven van een profielwerkstuk voor de talenvakken. Deze nieuwe website, genaamd PWS-wereld, richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs die inspiratie en informatie zoeken om een profielwerkstuk te schrijven voor een van de moderne vreemde talen. Ook docenten van de moderne vreemde talen kunnen uit deze website putten om hun leerlingen enthousiast te maken over een PWS dat gericht is op taal.

Lees meer