taalwijs.nu

taalwijs.nu

Over ons

Taalwijs.nu is dé online ontmoetingsplek voor talendocenten in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en universitaire taalspecialisten. Het is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen dat zich inzet voor vernieuwing van het taalonderwijs en de verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.

Op Taalwijs.nu vindt u vernieuwend lesmateriaal en praktische handvatten om uw onderwijs vorm te geven. Ook is er ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Wat vindt u op Taalwijs.nu?

  • Blogs van vakexperts, didactici en ervaringsdeskundigen over taalonderwijs. U kunt hierover in discussie gaan of zelf een bijdrage indienen.
  • Inspiratie voor uw eigen lessen. Als taaldocent in het voortgezet onderwijs kunt u op pagina Lesmateriaal lespakketten uitwisselen met uw collega’s.  Een aantal praktische, direct downloadbare, handreikingen worden in de rubriek In de spotlight geplaatst.
  • Informatie over het NRO-onderzoeksproject Doeltaal Digitaal, dat zich richt op het bevorderen van doeltaalgebruik tussen leerlingen.
  • De mogelijkheid om u te abonneren op de MVT-nieuwsbrief, die wij publiceren in samenwerking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Heeft u lesmateriaal dat u graag een plek wilt geven op Taalwijs.nu? Of heeft u ideeën voor het ontwikkelen van een goede lessenreeks waarvoor u medeontwikkelaars zoekt? Deelt u graag uw visie op taalonderwijs? Neem dan contact met ons op via talenplatform@gmail.com.