Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Over ons

Taalwijs.nu is dé online ontmoetingsplek voor taaldocenten in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en universitaire taalspecialisten. Het is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen dat zich inzet voor vernieuwing van het taalonderwijs en de verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.

Op Taalwijs.nu kunt u in contact komen met andere taaldocenten, lesmateriaal uitwisselen en praktische handvatten krijgen om uw onderwijs vorm te geven. Ook is er ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Wat vindt u op Taalwijs.nu?

  • Blogs van vakexperts, didactici en ervaringsdeskundigen over taalonderwijs. U kunt hierover in discussie gaan of zelf een bijdrage indienen.
  • Inspiratie voor uw eigen lessen. Als docent Nederlands, Frans, Duits of Engels kunt u op via de pagina Lesmateriaal lespakketten uitwisselen met uw collega’s.  Een aantal praktische, direct downloadbare, handreikingen worden in de rubriek In de spotlight geplaatst.
  • Informatie over het NRO-onderzoeksproject Doeltaal Digitaal, dat zich richt op het bevorderen van doeltaalgebruik tussen leerlingen.
  • Informatie over het nascholingsaanbod voor talendocenten van de Nederlandse universiteiten.
  • De mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van het Taalwijs.nu aanbod.

Heeft u lesmateriaal dat u graag een plek wilt geven op Taalwijs.nu? Of heeft u ideeën voor het ontwikkelen van een goede lessenreeks waarvoor u medeontwikkelaars zoekt? Deelt u graag uw visie op taalonderwijs? Heeft u een ander idee voor de website, of vragen omtrent nascholing? Neem dan contact met ons op via talenplatform@gmail.com.