Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Over ons

Taalwijs.nu is dé online ontmoetingsplek voor leraren in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en universitaire taalspecialisten. Het is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen dat zich inzet voor vernieuwing van het taalonderwijs en de verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.

Op Taalwijs.nu kunt u in contact komen met andere taaldocenten, lesmateriaal uitwisselen en praktische handvatten krijgen om uw onderwijs vorm te geven. Ook is er ruimte voor discussie
en het uitwisselen van ervaringen.

Wat vindt u op Taalwijs.nu?

  • Blogs van vakexperts, didactici en ervaringsdeskundigen over taalonderwijs. U kunt hierover in discussie gaan of zelf een blogtekst indienen.
  • Innovatief lesmateriaal voor uw eigen lessen. Als (vo- of hbo-)docent kunt u uw lespakketten etaleren en materiaal voor ‘In de les’ uitwisselen met collega’s en vakdidactici.  Een aantal praktische, direct downloadbare, handreikingen wordt in de rubriek ‘In de spotlight’ geplaatst.
  • Actuele informatie over professionaliseringsactiviteiten (zoals cursussen, studiedagen en congressen) die worden aangeboden door de universiteiten.
  • De mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft.

Heeft u lesmateriaal dat u graag een plek wilt geven op Taalwijs.nu? Of heeft u ideeën voor het ontwikkelen van een goede lessenreeks waarvoor u medeontwikkelaars zoekt? Deelt u graag uw visie op taalonderwijs? Heeft u een ander idee voor de website, of vragen omtrent professionaliseringsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via taalwijs.nu@vu.nl.