taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Bruggen bouwen tussen theorie en praktijk

Onlangs is Sible Andringa benoemd tot hoogleraar didactiek van de tweedetaalverwerving bij de afdeling moderne vreemde talen van de Universiteit van Amsterdam. Als hoogleraar wil hij een verbindende schakel zijn tussen de wetenschap en de taalonderwijspraktijk. In dit blog stelt hij zich voor.

Lees meer

Taakgericht onderwijs en -onderzoek met uitzicht op de bergen

PhD-kandidaat en docent Duits Fred Sikkens bezocht de International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT) in Innsbruck. Hij raakte gefascineerd door de prachtige omgeving en de mensen die hij ontmoette. Geïnspireerd door wat hij hoorde over het taakgericht leren startte hij het nieuwe schooljaar met veel nieuwe inzichten. Lees hier zijn over zijn bevindingen.

Lees meer

Europees onderzoek naar tweedetaalverwerking en -verwerving

Sjoerd Lindenburg is docent Engels aan het Alberdin​gk Thij​m College in Hilversum. In ​2021 is hij begonnen aan een promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt hoe leerlingen een moderne vreemde taal beter kunnen leren door films en video’s te kijken met ondertiteling. Hiervoor gebruikt hij onder andere eye-tracking, waarmee je oogbewegingen kunt meten. Onlangs presenteerde hij zijn onderzoek tijdens het congres van de  European Second Language Association (EuroSLA). Lees hier zijn persoonlijke verslag.

Lees meer

Grenzen verleggen: een gids voor internationale vriendschap

Van april tot juli 2022 werkten studenten Duits van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Radboud Universiteit (RU) samen met studenten Neerlandistiek aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Wilhelmsuniversität Münster in het onderwijsproject ‘Grenzen verleggen’ samen aan plannen over onderwijs, de Euregio, interculturele communicatie en culturele transfer. Lees hier het persoonlijke verslag van studente Ilse Weldring en docente dr. Marijke De Belder, waaruit blijkt hoe belangrijk de taal van de buren is en hoe mooi het is om deze talen in de grensregio te studeren.

Lees meer

Taalbewustzijn: van plan naar lesmateriaal

Met de voorstellen die gedaan zijn voor de curriculumherziening van de mvt zou aandacht voor taalbewustzijn op een systematische manier ingebouwd worden in de mvt-onderwijspraktijk. De uitdaging is nu om taalbewustzijn op een zodanige manier te verwerken in het curriculum, de lesmethodes en de toetsing, dat leerlingen stapsgewijs ontdekken wat taal allemaal inhoudt, dat taal onlosmakelijk met de samenleving verbonden is, en hoe ze hun talige kennis en repertoire kunnen gebruiken. Lees hier de inzichten van Janine Berns en Bert Le Bruyn van het Meesterschapsteam MVT.

Lees meer

Intercultureel literatuuronderwijs

Op 5 juli 2022 promoveert Esther Schat in Utrecht op een proefschrift getiteld Integrating Intercultural Literary Competence: An Intervention Study in Foreign Language Education. Schat heeft verkend wat mvt-docenten met interculturele competentie en literatuur willen en doen, en ook een formatief evaluatie-instrument ontwikkeld om de interculturele ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Bovendien heeft ze werkboeken gemaakt bij Spaanstalige teksten. Het onderzoek heeft laten zien dat intercultureel literatuuronderwijs kansen biedt om een inhoudelijker curriculum te creëren. Kortom, genoeg inspiratie voor effectief en modern literatuuronderwijs – niet alleen relevant voor docenten Spaans. In deze blogbijdrage vertelt Esther er meer over.

Lees meer

Debatteren om een tweede taal te leren

Op 20 mei 2022 verdedigde Abid El Majidi zijn proefschrift getiteld Debate as a tool for L2 learning aan de Universiteit Utrecht. Vanuit verschillende invalshoeken laat El Majidi zien hoe je debatten kunt inzetten om schrijven, spreken en argumenteren te bevorderen, en wat leerlingen ervan vinden. In deze blog lees je een samenvatting van het onderzoek door de auteur zelf.

Lees meer

Positieve psychologie tegen het deficietdenken in het vreemdetalenonderwijs

Het concept van de native speaker in het vreemdetalenonderwijs blijft vreemd genoeg een centrale pijler van het onderwijs, met als doel om de leerlingen (de non-native speakers) aan te moedigen om als native speakers te klinken. Dit doel is niet realistisch, wat ertoe kan leiden dat leerlingen zich machteloos en schuldig te voelen. Doet het er eigenlijk wel toe? De Belg Jean-Marc Dewaele, hoogleraar in London, stelt dat we met positieve psychologie tegen het ideaal van de moedertaalspreker op moeten rukken.

Lees meer

ANÉLA/VIOT Juniorendag 2022: Nieuwe aanwas aan het woord

Niklas Abel bezocht op vrijdag 22 april 2022 in Leiden de 31e Anéla/VIOT Juniorendag. Deze dag biedt jaarlijks een platform voor de taalwetenschappers van morgen om hun onderzoek te presenteren dat ze voor hun bachelor- of masterstudie of beginnende promotietrajecten hebben uitgevoerd.

Lees meer

Nijmegen Taalhoofdstad: een week vol nieuw elan voor taal- en cultuuronderwijs

In de week van 9 tot 13 mei vierde de Radboud Universiteit het belang van taal- en cultuuronderwijs. Onder de titel ‘Nijmegen Taalhoofdstad’ liet de Letterenfaculteit aan de buitenwereld zien wat zij in huis heeft qua onderwijs en onderzoek. Hoogtepunten waren het toekennen van een eredoctoraat aan Adriaan van Dis en de lancering van een nationaal Platform Spaans. Maaike Koffeman doet verslag van deze intensieve en inspirerende week.

Lees meer