taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Van kritische lezer tot volwaardig(er) burger: ‘cogito ergo civis sum’

Als taaldocent heb je vaak met literatuur te maken, maar burgerschapsonderwijs lijkt soms ver van je af te liggen. Toch bestaat burgerschapsonderwijs niet alleen uit feiten over ‘burger zijn’ (democratie, wetten en instellingen): in navolging van Descartes kunnen we zeggen: ‘cogito ergo civis sum’ (ik denk, daarom ben ik een burger). Kritisch denken, lezen, luisteren en vragen; empathisch vermogen ontwikkelen en kennis van de wereld uitbreiden: dat zijn burgerschapscompetenties die waar ook het talenonderwijs aan bijdraagt. In deze blog vertelt Vincent Hernot welke rol literatuuronderwijs hierin kan spelen.

Lees meer

Taaldiversiteit op de kinderopvang

Marie Rickert heeft een proefschrift geschreven over hoe kinderen zich oriënteren op twee verschillende talen als ze in de Duits-Nederlandse grensregio wonen. Rickert heeft veldwerk gedaan bij taaldiverse kinderopvang centra, waar ze door middel van notities, audio-, en video-opnamen kijkt hoe er wordt gemedieerd door verschillende taalideologieën. Lees hier meer over haar promotieonderzoek. 

Lees meer

Hoe kun je onderwijs in vreemde talen het beste toetsen?

Docenten moderne vreemde talen (mvt) zijn het er unaniem over eens: een nieuwe taal leren betekent vooral leren communiceren in die taal. In de toetspraktijk komt dit echter vaak niet (voldoende) tot uiting. Charline Rouffet probeert in haar proefschrift inzicht te krijgen in de mogelijkheden van toetsen om de mvt-onderwijspraktijk te verbeteren.

Lees meer

Doeltaaldidactiek: Pas als je het ziet…, dan zie je het

Sebastiaan Dönszelmann (Vrije Universiteit) is vakdidacticus moderne vreemde talen en expert op het gebied van doeltaaldidactiek. Die kennis zet hij ook in voor het geven van workshops aan aankomende docenten Nederlands als tweede taal. Hij krijgt soms de vraag of een opleidingsonderdeel over doeltaaldidactiek nu wel zo nodig is, ervan uitgaande dat bij NT2-onderwijs het gebruik van de doeltaal al zo vanzelfsprekend is. In deze blogbijdrage stelt hij dat die reactie op verkeerde aannames berust, en dat een training in doeltaaldidactiek een ware eye-opener is voor deze doelgroep.

Lees meer

Een taal leren als healthy aging tool?

Mensen die een leven lang tweetalig zijn, krijgen gemiddeld later symptomen van de ziekte van Alzheimer. Maar kan een taal leren na je 65e ook bijdragen aan gezond ouder worden? In dit blog, vertelt Jelle Brouwer over zijn promotieonderzoek naar ouderen met een depressiegeschiedenis die een cursus Engels volgden.

Lees meer

De toekomst van het MVT-onderwijs ligt in onze handen

Op 25 maart was het zo ver: de landelijke LIO-dag voor studenten die een Educatieve Master volgen in een van de moderne vreemde talen. Dit jaar werd deze dag georganiseerd aan de Universiteit Utrecht. Drie docenten Engels in opleiding waren aanwezig en hebben een blog geschreven over de hoogtepunten van de dag. Van escaperooms tot doeltaal-leertaal, het is allemaal voorbijgekomen.

Lees meer

Een kijkje in elkaars keuken: uitwisseling tussen vo- en wo-docenten over de aansluiting tussen school en universiteit

Onlangs vond een uitwisseling plaats tussen docenten van de letterenfaculteit van de Radboud Universiteit en middelbare scholen uit Nijmegen. De organisatie ligt in handen van de Teachers in Residence van het Radboud Pre-University College of Society, die tot taak hebben de aansluiting tussen voortgezet en universitair onderwijs te verbeteren. In deze blog laat Saskia Schreuder zien waarom het zinvol is om af en toe een kijkje in elkaars keuken te nemen.

Lees meer

Meertalige kansen benutten in taaldiverse VMBO-klassen

Hoe kunnen talendocenten die lesgeven in taaldiverse vmbo-klassen hun onderwijs inclusiever, motiverender en effectiever maken door alle taalkennis die leerlingen meebrengen te waarderen en benutten? Naar deze vraag doet het lectoraat Taalontwikkeling en Meertaligheid van de Hogeschool van Amsterdam, samen met een grote groep consortiumpartners, de komende vier jaar onderzoek binnen het project ‘Multilingual Language Education in language diverse classrooms’, kortweg ‘MultiLEd’.

Lees meer

Gedachten lezen: de relatie tussen het lezen van verhalen en sociale cognitie

Regelmatig alleen wegkruipen op de bank met een boek, word je daar een sociaal vaardiger mens van? En kunnen mensenmensen zich alleen goed verbinden met “echte” anderen, of hebben ze ook iets aan hun sociale skills als ze zich willen verhouden tot fictieve verhaalpersonages? Lynn Eekhof verdedigde op 15 januari haar proefschrift Reading the Mind, waarin ze onderzocht hoe het lezen van verhalen en sociaal-cognitieve vaardigheden elkaar onderling beïnvloeden.

Lees meer

Europa wakker worden, Engels is gewoon niet genoeg!

Een recente ervaring met een Flixbus heeft Audrey Rousse-Malpat doen inzien hoe belangrijk álle talen zijn. Het zette haar aan het denken over waarom we er ‘alleen’ met Engels niet komen in de huidige samenleving, en dat ons moeten blijven inzetten om geen taal verloren te laten gaan.

Lees meer