Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Een taal leren: hoe werkt dat?

Taal Leren brengt leerlingen in contact met de academische wereld van de talenstudies en belicht aspecten van de taal die vaak niet aan bod komen in de reguliere MVT-lessen. Die richten zich met name op het aanleren van taal(vaardigheid). Taal Leren gaat over wat er gebeurt met mensen die een taal leren, waarom zij taal leren en hoe we door middel van slim en overwogen onderwijs kunnen bijdragen aan het taalleerproces. Leerlingen creëren zelf een taal en gaan als taaldocent aan de slag.

In iedere lessenserie van Taalwijs VU staat onderzoekend leren centraal. Zo ook hier; de lessenreeks bevat aspecten als: verwondering en onderdompeling, theoretische achtergronden, zelf experimenteren en concluderen en terugblikken op het leren. Optioneel deel van de lessenreeks is een hoorcollege over taalleren.

Leerdoelen

  • Leerlingen ontdekken motivatiebronnen om talen te leren;
  • Leerlingen kunnen verschillen benoemen tussen manieren om taal te leren en begrijpen op welke manier de praktische context van belang is voor het taalleerproces;
  • Leerlingen kunnen uiteenzetten wat bijdraagt aan het leerproces van een tweede taal;
  • Leerlingen hebben een beeld van wat een taal(-leer)studie op de universiteit inhoudt;
  • Leerlingen ervaren plezier in werken met taal als leerbaar fenomeen en worden zich ervan bewust dat taal meer is dan het aanleren van woorden en vaardigheid (‘leren over taal leren’ (ipv ‘taal leren’)).
  • Leerlingen raken bekend en experimenteren met principes uit onderzoek naar taal (talige data, ontwerp, methodiek).

Inhoud en bijlagen

De lessenreeks bevat een handleiding per les, links naar te gebruiken materiaal, handouts en PPTs. In les 1 wordt gebruik gemaakt van de serie Planet Word van Stephen Fry.

Kort overzicht per les 

Les 1: Bewustwording, plezier, zien wat er meer is te beleven aan taal-leren dan de vaardigheden leren in die taal, welke motieven hebben mensen (ook jij zelf) om een taal te leren? Wat gebeurt er met mensen die een taal leren? Casus van een polyglot, stellingen over taalleren, bekijken van aflevering 1 Planet Word (Stephen Fry) met kijkvragen.

Les 2: Hoe leren mensen een taal, wat helpt bij het leren van taal? Voorbeeld ‘Crazy English’. Expertvorm stellingen over taalleren. Enquête taal en taalleren.

Les 3: College over taalleren (te organiseren via de auteurs, eventueel ook zelf in te richten of over te slaan).

Les 4: Terugblik college. Opdracht creëer je eigen taal die je vervolgens anderen gaat aanleren.

Les 5: Doceer je eigen taal. Op basis van kennis over taalleren de juiste aanpak kiezen, toelichten en als docent anderen je taal aanleren. Evaluatie: wat heb je geleerd?

Benieuwd naar dit materiaal? Neem contact op met de auteur

Lesmateriaal contact
Sebastiaan Dönszelmann & Anna Kaal (Taalwijs VU)
havo, vwo
3/4
lessenreeks
4 lessen (+ evt.1 hoorcollege)