Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Media and ‘fake news’ (direct beschikbaar)

Towards improving critical thinking and media literacy in VWO 5 students

Fake News – leerlingen geloven, net als volwassenen, soms te veel van alle informatie die op hen afkomt op internet… Een wereld waarin iedereen kan meedoen aan het verspreiden van nieuws heeft niet alleen mooie kanten. Het lijkt daarom een steeds grotere rol van het onderwijs om leerlingen bewuste en kritische consumenten (en soms ook producenten) van nieuws te laten worden. Deze lessenserie was een eindproduct van de universitaire lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), opgesteld door Nina Mooij die er in 2019 met vlag en wimpel op afstudeerde. De lessenserie bevat naast gedetailleerde lesbeschrijvingen en lesmateriaal ook een sterk onderbouwende inleiding en een adequate theoretische onderbouwing. De lessen sluiten nauw aan bij Grote Opdracht 4 van Curriculum.nu: Taalbewustzijn maakt van leerlingen gerichte en analytische gebruikers van de taal.

Wil je met je leerlingen op activerende wijze aan taalbewustzijn en kritische geletterdheid werken aan de hand van het actuele en zeer belangrijke thema fake news? Daarvoor is deze lessenserie bij uitstek geschikt.

Leerdoelen

  • The student is familiar with the various roles of the media and can explain the media’s importance to a democracy.
  • The student can explain the term ‘fake news’
  • The student can name examples of the possible harmful influence of fake news.
  • The student can list characteristics of fake news stories, such as exaggerated and subjective language, hyperbolic headlines.
  • The student can distinguish a source that is questionable from one that is well-respected.
  • The student can reflect on their own ability regarding the two previous learning goals.
  • The student can work together with another student to carry out independent research regarding a subject related to media and fake news.
  • The student is able to express their findings and opinions in a medium of their choice.

Inhoud

  • Docentenhandleiding (beschrijving, theoretische verantwoording, lesbeschrijvingen, opdrachten en bronnen)
  • Powerpointpresentatie bij de lessen

Downloads

Bijlage 1 - teacher guide Bijlage 2 - powerpoint
Engels
Nina Mooij
vwo
5/6
lessenreeks
5 x 60 minuten