taalwijs.nu

taalwijs.nu

‘Lost in time’ – Introducing literature by reading poetry (direct beschikbaar)

In deze lessenreeks leert de leerling nadenken over wat (voor hem/haar) literatuur is, welke fragmenten worden gezien als literatuur en waarom. Er wordt veel informatie gegeven over het leren toepassen van ‘close reading’, want hoe begint een leerling met het lezen en interpreteren van een gedicht? Welke vragen kunnen gesteld worden om tekstbegrip te bevorderen? Leerlingen leren de belangrijkste literaire begrippen kennen waarmee ze voldoende terminologie in huis hebben om gedichten te bespreken. Er zijn vier gedichten geselecteerd uit diverse periodes geschreven door zowel mannen als vrouwen waarmee leerlingen aan de slag gaan. Omdat het gaat om het toepassen van close reading zijn er geen aparte vragen bij de gedichten opgenomen in de reader, maar de PowerPointpresentaties bevatten wel vragen bij de geselecteerde gedichten en veel extra oefenmateriaal. De vragen hebben betrekking op de inhoud van de gedichten en de boodschap van de dichters als ook op de interpretatie door de leerling.

Leerdoelen

  • Leerlingen weten wat wordt verstaan onder de definitie ‘literatuur’
  • Leerlingen kunnen literaire fragmenten herkennen en uitleggen waarom deze worden gezien als literatuur
  • Leerlingen kennen door de docent geselecteerde literaire begrippen en kunnen deze koppelen aan bepaalde frases en woorden in gedichten
  • Leerlingen kunnen door de docent geselecteerde gedichten lezen, interpreteren en betekenis geven
  • Leerlingen kunnen door het lezen van gedichten nadenken over eigen standpunten m.b.t. gender, cultuur, vooroordelen en identiteit en hun mening onder woorden brengen

Inhoud bijlagen

  • Reader met verwijzing naar fragmenten afkomstig uit allerlei bronnen, informatie over close reading en literaire begrippen voor de leerling en verwijzing naar vier geselecteerde gedichten;
  • Antwoordblad voor de docent met bronvermelding (bij de eerste opdracht in de reader);
  • Vier PowerPointpresentaties met voorbeeldopdrachten m.b.t. literaire begrippen, geselecteerde gedichten en extra opdrachten

Downloads

PPT Lost in time Lesson 1 PPT Lost in time Lesson 2 PPT Lost in time Lesson 3 PPT Lost in time Lesson 4 Reader Lost in time Sources and answers intro Lost in time
Engels
Sabine Balk en Esther van Noort
havo, vwo
3/4, 5/6
lessenreeks
5 lessen