taalwijs.nu

taalwijs.nu

Woordvolgorde in het Duits leren door te chatten – Sportskanone oder Stubenhocker? (direct beschikbaar)

De opdracht Sportskanone oder Stubenhocker? lokt het gebruik van bijzinnen uit waardoor leerlingen kunnen oefenen met de woordvolgorde in het Duits terwijl ze betekenisvol met elkaar aan het communiceren zijn.  In deze taak is de ene leerling een fanatieke sporter en de ander een bankhanger. Ze moeten elkaar overtuigen van hun levensstijl.

Leerlingen voeren de taak in tweetallen via geschreven chat uit. Voor de taak is er versie voor leerling A en een voor leerling B. Leerling A ziet in zijn opdracht zinnen (hoofd- en bijzinnen) staan die hij/zij tijdens het gesprek moet gebruiken. Deze lessenreeks is onderdeel van onderzoek van Marije Michel waarmee zij wil laten zien dat het gebruik van een grammaticale structuur door leerling A (priming) op natuurlijke wijze in het gesprek wordt overgenomen door leerling B. Dit wordt ook wel alignment genoemd. Op deze manier stimuleer je bij leerlingen het gebruik van grammaticale structuren die ze vaak ontwijken omdat ze te complex zijn.

Leerdoelen:

  • Leerlingen overtuigen elkaar in het gesprek en vertellen elkaar waarom hun levensstijl de beste is.
  • Leerlingen oefenen de juiste woordvolgorde in het Duits tijdens hun gesprek.

Downloads

chatopdracht-Stubenhocker oder Sportskanone
Duits
Marije Michel
havo, vwo
5/6
lesactiviteit