taalwijs.nu

taalwijs.nu

Subjuntivo leren door te chatten – materiaal bij film la Zona (direct beschikbaar)

In deze lessenreeks rondom de film ‘La Zona’ discussiëren leerlingen via text-, audio- of videochat over 3 thema’s: geld & vrijheid, strijd tegen corruptie en een passend einde bij de film La Zona. In 3 chatgesprekken wordt het gebruik van de Subjuntivo uitgelokt, waardoor leerlingen grammatica leren terwijl ze met elkaar aan het communiceren zijn in het Spaans. Leerlingen voeren de taak in 2-tallen uit. Voor iedere taak is er versie voor leerling A en een voor leerling B. Leerling A ziet in zijn opdracht zinnen met een Subjuntivo staan die hij/zij tijdens het gesprek moet gebruiken. Deze lessenreeks is onderdeel van het onderzoek van Marije Michel en Laura Stiefenhöfer (2019) waarmee zij willen laten zien dat het gebruik van een grammaticale structuur door leerling A (priming) op natuurlijke wijze in het gesprek wordt overgenomen door leerling B. Dit wordt ook wel alignment genoemd. Op deze manier stimuleer je bij leerlingen het gebruik van grammaticale structuren die ze vaak ontwijken omdat ze te complex zijn.

Leerdoelen:

  • Leerlingen kunnen in 2-tallen een discussie voeren over thema’s geld, vrijheid, corruptie en een passend einde bedenken voor de film La Zona.
  • Leerlingen oefenen (de juiste vorm van) de subjuntivo tijdens hun gesprek.

Downloads

Spaans_Subjuntivo_Tarea de chat 1_Libertad&Dinero Spaans_Subjuntivo_Tarea de chat 2_La lucha contra la corrupción Spaans_Subjuntivo_Tarea de chat 3_ Film La Zona Tarea de chat 3_música 1 Tarea de chat 3_música 2 Tarea de chat 3_música 3
Spaans
Marije Michel & Laura Stiefenhöfer
vwo
5/6
lessenreeks
3 taken van 20 minuten