Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Short story project (direct beschikbaar)

Leerlingen gaan aan de slag met 8 Engelse verhalen die onderverdeeld zijn in 3 verschillende thema’s: Fear, Revenge en Love. Leerlingen krijgen informatie en uitleg over allerlei literaire begrippen zoals plot, conflict, characters en setting. Ze werken in groepjes en dienen n.a.v. de thema’s en de uitleg over de literaire begrippen steeds een ander product te maken. Alleen de presentatie over hoeveel er geleerd is gedurende het project is individueel. Specifieke opdrachten zijn een ‘Sound Effect Radio Show’ maken, een poster over een personage maken, een liefdesbrief schrijven vanuit een personage en een presentatie houden over de eigen ontwikkeling en leeservaring.

Dit project is in havo 4 gedaan maar kan ook in vwo 4 of vwo 5 gedaan worden.

Leerdoelen

 • Leerlingen leren literaire begrippen en concepten te omschrijven, toe te passen en te gebruiken bij het maken van een creatief product.
 • Leerlingen maken kennis met verschillende korte verhalen uit de 19e en 20e eeuw.
 • Leerlingen leren beargumenteren m.b.v. de argumentatiedriehoek.
 • Leerlingen leren literatuurgenres herkennen en indelen.
 • Leerlingen leren hun werk plannen aan de hand van een syllabus.
 • Leerlingen breiden hun vocabulaire uit aan de hand van korte literaire verhalen.
 • Leerlingen gebruiken lees- en spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en hun creativiteit om literaire concepten vorm te geven in beeld, vorm en geluid.
 • Leerlingen ontwikkelen taalbewustzijn.

Inhoud/bijlagen

 • Werkboekje voor de leerlingen incl. worksheets en rubrics ter beoordeling (behalve de beoordeling van de presentatie: die dient door de docent zelf gemaakt te worden)
 • Lesplannen (6 lessen)
 • Powerpoint met uitleg en voorbeelden m.b.t. characters
 • Powerpoint met uitleg en voorbeelden m.b.t. plot
 • Powerpoint met uitleg en voorbeelden m.b.t. setting
 • NB: Alle verhalen kunnen in de boekhandel gekocht of op internet gevonden worden. Men kan er ook voor kiezen andere verhalen te gebruiken rondom hetzelfde thema.

Downloads

A1. Syllabus.docs B. Lesplannen Character instruction Plot Instruction Setting Instruction
Engels
Tim Visscher
havo, vwo
3/4, 5/6
lessenreeks
6 lessen