Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Leve de transcriptie (direct beschikbaar)

Veel talendocenten hebben ooit ervaren hoe leerzaam het is om luisterfragmenten uit te schrijven: liedjes, journaals, notities, toneelscripts… Vaak maken dergelijke opdrachten deel uit van masterstudies, lerarenopleidingen of C1/C2-taalcursussen. Zouden dergelijke opdrachten niet ook leerzaam zijn voor onze leerlingen? Zeker!

In deze lessenreeks (voor bovenbouwklassen havo/vwo) maken leerlingen enkele (eenvoudige) transcripties. Maar ze gaan verder. Na intensief luisteren volgt namelijk intensieve leesvaardigheid, interpretatie en een meta-opdracht met keuze-elementen: het opstellen van een taak voor klasgenoten op basis van een van de getranscribeerde teksten.
Deze lessenreeks kan ‘intensief’ aangeboden worden, maar ook worden uitgesmeerd over een langere periode en zo bijvoorbeeld eventueel onderdeel worden van het PTA.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen door de docent geselecteerde woorden en zinsdelen herkennen in luisterfragmenten en betekenis geven
  • Leerlingen kunnen door de docent geselecteerde liedteksten met literaire elementen begrijpen en interpreteren
  • Leerlingen kennen eigenschappen van adequate toetsvragen en kunnen deze stellen bij een van de (door hen zelfgekozen) teksten
  • Leerlingen ervaren meesterschap: een goede inhoudelijke voorbereiding tijdens de eerste 4 lessen, maakt de eindopdracht (formatief of summatief) zeer toegankelijk

Inhoud

  • Didactische beschrijving van de lessenreeks
  • Voorbeeldopdrachten voor het vak Frans (eigen taken voor andere talen zijn eenvoudig af te leiden en door de docent op te stellen)

Downloads

Leve de transcriptie - didactische beschrijving lessenreeks Leve de transcriptie - Gatenteksten, teksten en vragen
Duits, Engels, Frans, Nederlands, Overige MVT, Spaans
Sebastiaan Dönszelmann
havo, vwo
3/4, 5/6
lessenreeks
5 lessen