Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Feedbackcyclus bij (Frans) spreken (direct beschikbaar)

Leerlingen werken doelgericht aan het verbeteren van hun gespreksvaardigheid  volgens een feedbackcyclus waardoor zelfregulerend leren bevorderd wordt. Omdat ze in het begin zien wat het effect kan zijn van gerichte feedback (les 1) en ze meedenken over de criteria en doelstellingen, werken ze gericht aan verbetering van specifieke aspecten van hun gespreksvaardigheid. Niet alleen de docent maar ook de leerling zelf en medeleerlingen geven feedback.

Ontwikkeld voor de les Frans, maar de feedbackcyclus kan ook bij andere talen ingezet worden.

Leerdoelen

 • Leerlingen kunnen toegankelijke gespreksopdrachten uitvoeren.
 • Leerlingen zijn gemotiveerd om vooruitgang te boeken met gespreksvaardigheid.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met gespreksopdrachten.
 • Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen spreekvaardigheid aan de hand van het ERK model en kennen hun sterke en zwakke punten.
 • Leerlingen geven zichzelf en elkaar feedback op basis van de ERK beoordelings-formulieren.
 • Leerlingen kunnen gericht doelen stellen en hun gespreksvaardigheid door verschillende feedbackrondes verbeteren.
 • Leerlingen voelen zich zelfverzekerder op het gebied van gespreksvaardigheid
 • Leerlingen krijgen meer aandacht voor specifieke onderwerpen (zoals de ‘s’ of ‘t’ aan het einde van woorden niet uitspreken) binnen gespreksvaardigheid.

Verantwoording

Geïnspireerd door diverse theorieën over feedback geven en het effect ervan (o.a. Hattie & Timperley, zie bronnen) en met behulp van scaffolding is er gekozen voor eenvoudige gespreksopdrachten die herhaald kunnen worden om  leerlingen juist de ruimte te geven volop met feedback te experimenteren. Door het vaststellen van eigen doelen en het doorlopen van diverse rondes kunnen zij gericht werken aan verbeteringen en hierdoor beter en zelfverzekerder worden in het spreken van Frans.

Inhoud/bijlagen

 • Didactische beschrijving van de lessenreeks incl. eenvoudige opdrachten, beoordelingsrubrieken en lesplanning
 • Powerpoint voor Les 1
 • NB: Vragen n.a.v. onderwerpen als dieren, familie en vrienden beschrijven (eindopdracht) zullen door de docent zelf bedacht moeten worden.

 

Downloads

Tronche, Elodie - Feedbackcyclus bij Frans spreken voorbeeldles H2 feedback Tronche
Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Elodie Tronche
havo, vwo
1/2
lessenreeks, lesactiviteit
Lesactiviteit (uit te voeren in een reeks van max. 7 lessen); 10 – 35 min. per keer