Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Professionalisering voor taaldocenten

De meeste docenten volgen jaarlijks een of meerdere nascholingsactiviteiten. Deels wordt deze professionalisering door de eigen school in huis gehaald, deels vinden docenten die op eigen initiatief. Maar hoe vind je de beste nascholing voor jouw behoeften en interesses?

Het makkelijkst zou het natuurlijk zijn als er een landelijke nascholingsagenda was. Een belangrijke reden voor het ontbreken van een dergelijke agenda is het feit dat veel scholing in samenspraak met scholen en docenten wordt verzorgd. Er bestaan gelukkig wel cursussen die op moment ‘x’ worden gegeven en waaraan docenten via de zogenaamde ‘open inschrijving’ aan kunnen deelnemen. Maar bij veel scholing treden docenten, scholen of koepels in contact met de aanbieder, waarna een passend aanbod geleverd wordt, bestaande cursussen naar de wensen van docenten worden aangepast of gezocht wordt naar andere scholen of docenten met dezelfde wensen. We raden dan ook vooral aan contact op te nemen met de universiteiten die scholing voor docenten aanbieden en samen na te gaan hoe men aan de wensen van docenten/school tegemoet kan komen.

Om bezoekers van Taalwijs.nu een actueel beeld te geven van de didactische scholing die landelijk via de universiteiten beschikbaar is, volgt hieronder een overzicht van instituten die scholing aanbieden met telkens een link naar de desbetreffende site en een korte beschrijving. Mochten we universitair aanbod voor bevoegde docenten over het hoofd hebben gezien, schroom niet en laat het ons weten middels een mailtje (taalwijs1@gmail.com). Aanvullend: sommige instituten bieden de mogelijkheid om uit de reguliere bachelor- en masterprogramma’s op contractbasis aan modules deel te nemen. Dit type scholing wordt in onderstaand overzicht niet nader belicht.

Persoonlijke begeleiding docenten en een vrij uitgebreid aanbod algemeen didactische nascholing over onderwerpen zoals differentiëren, toetsen, onderzoekend leren, interpersoonlijk leraarsgedrag, CLIL en aansluiting BO-VO.

Het aanbod van de UvA vindt plaats binnen de zogenaamde Illustere School. Het aanbod is beperkt tot enkele cursussen voor docenten klassieke talen en een cursus Verhogen van taalbewustzijn via de thuistalen. Via SPUI25 is een interessant programma aan korte vakinhoudelijke lezingen te vinden. De lezingen zijn online te volgen en deelname is kosteloos.

Ruim cursusaanbod met voornamelijk mvt-breed perspectief, bijvoorbeeld: ERK en schrijven, ERK en film&tv, ERK en spreken; CKV en bouwkunst, CKV en film, CKV de nieuwe praktijk. Trainingen voor docenten Frans, ISK-docenten en meer algemeen cursussen Lesson study.

Enkele cursussen voor docenten Frans, Engels en Nederlands en een apart programma voor docenten in het TTO via Radboud in’to Languages.

Via het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) biedt de RU een pakket nascholing aan per schoolvak. Het betreft zogenaamde professionele leergemeenschappen, over onderwerpen zoals ‘Taakgericht werken aan taal en cultuur’, waarvan de inhoud deels in samenspraak met deelnemers wordt vastgesteld. Ook zijn er vakoverstijgende cursussen met thema’s als ‘Beeld en kunst in het mvt-onderwijs’ of ‘Profielwerkstukbegeleiding’.

Universiteit Leiden neemt deel in een samenwerkingsverband met andere universiteiten en hogescholen binnen het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Informatie over workshops, lezingen etc. is te vinden op de website van dit netwerk.