taalwijs.nu

taalwijs.nu

Zeichnen 2.0 (Duits/MVT) (direct beschikbaar)

Si kreativ mit Deutsch! (of een andere mvt). Leerlingen werken in tweetallen: de een ziet een afbeelding op het digibord en omschrijft deze in de leertaal, de ander tekent de omschrijving op een tekenvel en stelt eventueel vragen (eveneens in de leertaal). Zo passen de leerlingen op creatieve wijze eerder al behandeld idioom binnen gespreksvaardigheid toe, op laagdrempelige manier. Das macht Spaß!

Leerdoelen:

  • Leerling kan idioom toepassen.
  • Leerling kan gerichte instructie in de leertaal geven.
  • Leerling kan idioom omzetten in beeldtaal.
  • Leerling kan gerichte vragen in de leertaal stellen.
  • Leerlingen kunnen samenwerken.
  • Leerling kan een omschrijving in de leertaal begrijpen (luisteren en interpreteren).

Downloads

Handleiding_Zeichnen 2.0
Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Lisette van der Schaaf
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lesactiviteit
10 minuten