Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Voyage virtuel à Paris

In deze lessenreeks gaan leerlingen uit 3VWO op virtuele reis naar en door Parijs, waarbij zij verschillende leeractiviteiten zullen uitvoeren en de docent als reisleider fungeert. We beginnen met het luisteren naar Fransen, het lezen van toeristische informatie en het leren van de impératif, waarna de leerlingen uiteindelijk in een real-life situatie geplaatst zullen worden, waarin zij in staat zullen zijn om in het Frans de weg te vragen én aan te geven.

Leerdoelen

  • Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leren.
  • Leerlingen zijn in staat om verder te kijken dan alleen hun lesboek.
  • Leerlingen kunnen de theorie toepassen in de dagelijkste praktijk.
  • Leerlingen kunnen luisterfragmenten met betrekking tot routeinformatie begrijpen.
  • Leerlingen zijn in staat om Franse toeristische informatie te begrijpen en om te zetten tot een (route)plan.
  • Leerlingen kennen de impératif.
  • Leerlingen zijn in staat om een zin te maken met daarin een impératif.
  • Leerlingen weten hoe zij de Franse ou [oe] uit moeten spreken.
  • Leerlingen kunnen in een real life situatie in het Frans de weg vragen én aangeven.

Inhoud en bijlagen

De lessenreeks bevat een stuk verantwoording, en een handleiding per les aangevuld met te gebruiken materiaal.

Kort overzicht per les
Les 1: Op weg naar Parijs.

Les 2: Navigeren door Parijs.

Les 3: Grammatica onderdeel: gebiedende wijs.

Les 4: De weg vragen en wijzen in Parijs.

Benieuwd naar dit materiaal? Neem contact op met de auteur

Lesmateriaal contact
Rogier Oosterwijk
vwo
3/4
lessenreeks
200 minuten (4 lessen; naar behoefte uit te breiden / in te korten)