taalwijs.nu

taalwijs.nu

Van verhaal naar vakkennis (direct beschikbaar)

Literatuur verbeeldt krachtig en levendig de wereld om ons heen. Daarom vormt zij prachtig materiaal voor een les. En niet alleen bij Nederlands of een moderne vreemde taal. Ook bij andere vakken (maatschappijleer, geschiedenis, biologie, natuurkunde) is het samen lezen van literatuur een aantrekkelijke manier om met leerlingen over lesthema’s in gesprek te gaan. Taal- en literatuurdocenten kunnen met hun specifieke ‘literaire’ deskundigheid van meerwaarde zijn voor hun collega’s van de zaakvakken. Aan de hand van Maxim Februari’s verhaal Kind tussen twee culturen (2019) beschrijven we twee werkvormen die in een les in een taal- of ander vak ingezet kunnen worden.

Doel van de werkvormen

De werkvormen zijn er allebei op gericht leerlingen te laten nadenken over de morele en maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen die zich voordoen in de wetenschap. Bij de tweede werkvorm worden leerlingen uitgedaagd om te reflecteren op de waarde en betekenis van die ontwikkelingen en zelf een standpunt in te nemen tegenover die ontwikkelingen.

Beschrijving van het materiaal

Het materiaal bestaat uit deze korte docentenhandleiding, leerlingeninstructies over de twee werkvormen en quiz- en discussievragen bij de eerste werkvorm. Het verhaal Kind tussen twee culturen is beschikbaar via de website van de Volkskrant en via krantenbank Nexis Uni. Er is ook een door Februari voorgelezen versie van het verhaal beschikbaar en een podcastaflevering waarin de auteur met wetenschapper John van der Oost in gesprek gaat over de thematiek van het verhaal.

Downloads

Lesmateriaal Van verhaal naar vakkennis
Algemeen / Taaloverstijgend, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Overige MVT, Spaans
havo, vwo
3/4, 5/6
één les
een lesuur