taalwijs.nu

taalwijs.nu

The Perfect Robbery (direct beschikbaar)

Leerlingen voeren via een online platform (Google Classroom, Meet, Skype) de communicatieve taaltaak ‘Plan a robbery’ uit. De online uitvoering van de taak kan zowel via de audio-chat, video-chat als geschreven chat plaatsvinden. De taak is als volgt: de leerlingen hebben hun Engelse toets slecht gemaakt en bedenken in 2-tallen hoe ze de zojuist gemaakte toetsen kunnen stelen, zodat de docent deze niet meer kan nakijken. Leerlingen ontvangen hun eigen rolkaartje met daarop de informatie die ze met elkaar moeten uitwisselen. Er moet dus flink met elkaar gecommuniceerd worden in de doeltaal om samen tot ’the perfect robbery’ te komen. Omdat de opdracht online plaatsvindt, kunnen leerlingen deze opdracht vanuit huis maken.

Doeltaal: Engels

Doelgroep: 3 vmbo/havo

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen in tweetallen in het Engels ’the perfect robbery’ met elkaar plannen.
  • Leerlingen kunnen het vocabulaire rondom het thema ‘crime’ in een vrije communicatieve situatie gebruiken

Downloads

Taalwijs_Taak_Engels_Plan the perfect robbery_final
Engels
Eline van Batenburg, Natia Pkhaladze en Marrit van de Guchte
vmbo, havo
3/4
één les
30 minuten