Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

The Passive

Deze lessenserie is gericht op activerende didactiek en werken in groepjes om uiteindelijk grammaticale kennis (The passive) te contextualiseren in een eindopdracht (een presentatie en schrijfopdracht). Deze lessenserie en de eindopdrachten zijn gericht op het thema ‘Hobbies & Sports’.

Eerst volgt een introductie over ‘the passive’ waarin activerende didactiek wordt gebruikt. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld een groene en rode kaart om aan te wijzen of bepaalde zinnen passief zijn en waarom dit zo is; ook wordt gebruik gemaakt van een memoryspel. Tijdens de gehele lessenreeks werken leerlingen in tweetallen en groepjes om elkaar te helpen. De docent neemt een meer coachende rol aan. In de eindopdrachten verwerken leerlingen ‘the passive’ in een zelfgemaakte presentatie en schrijfopdracht waarin zij vertellen over hun favoriete hobby of sport.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen de regels van een passieve Engelse zin formuleren en toepassen.
  • Leerlingen leren een passieve zin van een actieve zin te onderscheiden en zelf te formuleren.
  • Leerlingen integreren de kennis over ‘the passive’ in een schrijfopdracht en presentatie over hun favoriete hobby of sport.
  • Leerlingen leren samenwerken en elkaar positief-kritische feedback geven door middel van een feedbackformulier.

Inhoud en bijlagen

De lessenreeks bevat een overzichtelijk lesplan per les, links naar te gebruiken materiaal, handouts, PPTs, bronvermelding en een voorbeeld van huiswerk gemaakt door leerlingen. Tevens bevat het de twee eindopdrachten: de schrijfopdracht en de presentatie. Deze kan men uitdelen aan de leerlingen. Ook kan men het feedbackformulier gebruiken voor het groepswerk. Beoordelingsformulieren voor eindopdrachten zijn ook beschikbaar.

Kort overzicht per les (1 regel per les)

Les 1: Introductie ‘the passive’. Leerlingen zijn in staat om actieve en passieve zinnen te herkennen en toe te passen.

Les 2: Leerlingen oefenen met ‘the passive’ door middel van zelfgemaakt memoryspel. Ook maken zij een begin met de oefen-schrijfopdracht (in groepjes) en geven ze elkaar feedback.

Les 3: Tijdens het eerste deel van de les kunnen leerlingen individueel werken aan hun schrijfopdracht (voor cijfer). Feedback van docent op schrijfopdracht wordt teruggegeven. Tijdens tweede deel van de les werken leerlingen in groepjes aan hun presentatie.

Les 4: Leerlingen geven een presentatie in het Engels over hun favoriete hobby of sport.

Engels
Fay Dicker
havo
3/4
lessenreeks
4 lessen (van 60 min.) - aan te passen