Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

The danger of a single story (direct beschikbaar)

Leerlingen denken na over vooroordelen met behulp van een mindmap en gaan vervolgens in de doeltaal in groepjes onderwerpen als vooroordelen en identiteit bespreken. Vervolgens zoeken ze ter voorbereiding van een kijkopdracht de betekenis van een aantal moeilijke woorden op. Tijdens het kijken naar een TED talk van schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie maken ze aantekeningen, om erna vragen te beantwoorden en binnen hun groepje opnieuw in gesprek te gaan over wat ze gehoord hebben en de vraag of dat hun mening veranderd heeft.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen hun mening over en eigen ervaring met vooroordelen en identiteit verwoorden in verstaanbaar Engels.
  • Leerlingen kunnen hun mening onderbouwen met voorbeelden en deze bespreken met medeleerlingen.
  • Leerlingen breiden hun vocabulaire uit met woorden die te maken hebben met ambitie, cultuur en identiteit.
  • Leerlingen luisteren naar een TED talk over cultuurverschillen en vooroordelen.
  • Leerlingen kunnen aantekeningen maken tijdens het luisteren naar een TED talk en de hoofdpunten eruit halen.
  • Leerlingen kunnen hun mening herzien of herhalen door het luisteren naar medeleerlingen en naar een TED talk en deze beargumenteren.

Verantwoording

De bron van inspiratie voor deze werkvorm is Chimamanda Ngozi Adichie, auteur van o.a. Purple Hibiscus. In deze tijd, waarin leerlingen van verschillende nationaliteiten en met allerlei achtergronden in dezelfde klas zitten, is het belangrijk dat ze met elkaar in gesprek (blijven) gaan over verwachtingen, vooroordelen en verschillen tussen culturen en landen. Het gaat om de inhoud, om persoonlijke verhalen en onderbouwing met voorbeelden, waarbij veiligheid voorop staat en leerlingen zich kwetsbaar en open zouden kunnen opstellen. Ze moeten zich dus niet druk maken over correct taalgebruik,  vandaar dat er geen voorwaarden zijn of beoordeling voor dat laatste.

De TED talk vormt de basis: deze wordt ingeleid door de gespreksopdracht en woordopzoek-opdracht gevolgd door een verwerking (gespreksopdracht).

Bron: TED talk: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg

Bijlagen

Hand-out (incl. link) voor leerlingen.

Aangezien het veelal open vragen zijn die door leerlingen besproken dienen te worden is er geen antwoordblad.

Downloads

Handout Danger of a single story
Engels
Esther van Noort
havo, vwo
5/6
één les
50-60 minuten