taalwijs.nu

taalwijs.nu

Tekenen, bespreken en beschrijven (direct beschikbaar)

Een activerende werkvorm waarin de docent aan de hand van beeld (tekeningen) vragen aan de leerlingen stelt. Het beeld breidt zich vanzelf uit waardoor de vragen opbouwen in moeilijkheid. Bij de laatste afbeelding is het de docent die tekstuele voorbeeldbeschrijvingen bij de tekening geeft, waarna de leerlingen zelf een tekening gaan maken met bijbehorende beschrijvingen. Deze werkvorm leent zich uitstekend voor digitale toepassing.

Leerdoelen, deze werkvorm:

  • Versterkt de woordenschatverwerving binnen een gegeven domein en laat leerlingen deze woordenschat direct toepassen, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Vraagt om creativiteit van leerlingen en motiveert
  • Geeft docenten snel een beeld van de (voor)kennis van leerlingen
  • Zorgt voor interactie (in de doeltaal)
  • Helpt de docent de leerlingen te leren kennen
  • Kan ook worden ingezet als formatief evaluatie-instrument en als basis voor complexere taken

Materiaal bevat: beschrijving, korte onderbouwing en voorbeeldpowerpoint

Downloads

Tekenen, bespreken en beschrijven Tekenen, bespreken, beschrijven - PPT
Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Sebastiaan Dönszelmann
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4
lesactiviteit
25 tot 50 minuten