taalwijs.nu

taalwijs.nu

Taalleerbewustzijn – Op (vakdidactisch) avontuur met je leerlingen! (direct beschikbaar)

Elders op deze site vind je een lessenserie over Taalleerbewustzijn: Een taal leren, hoe werkt dat? Dat is natuurlijk maar één lessenserie. Maar er zijn talloze manieren om met leerlingen de wereld van de vreemdetalendidactiek te verkennen. Aan de hand van theorieën, documentaires, experimenten en voorbeelden kun je hen meenemen en zo niet alleen taalbewuster maken maar vaak ook enthousiast. Welbeschouwd is elk (taal)didactisch aspect de moeite van het bespreken waard. Elk inzicht dat er namelijk aan bijdraag dat jouw leerlingen hun eigen leerproces beter begrijpen, leidt potentieel tot beter leren, meer grip op het leren, een duidelijker doel voor ogen en meer plezier in hun leren. En iedereen die iets over motivatie weet, weet dat al deze elementen er bovendien toe kunnen bijdragen dat leerlingen beter gemotiveerd zijn voor je lessen. Zo belangrijk kan enige aandacht voor taalleerbewustzijn zijn!

Om je op weg te helpen gaan we een interessant mini-onderzoek doen, tijdens de les. Jij geeft een goed doordachte les, stelt naderhand (vak)didactische vragen over het onderwijs dat je gegeven hebt en bevraagt de leerlingen bovendien op hun bevindingen. De uitkomsten van jouw enquête vormen samen met de didactische verantwoording van je gegeven les, de basis voor een les over de didactiek van de vreemdetalenles: waarom pakt jullie docent het eigenlijk zo aan, welk effect zou dat op het leren moeten hebben en wat vinden jullie daarvan?

Leerdoelen

Je leerlingen en jij worden meer taalleerbewust, waardoor het leerplezier, de affiniteit met het vak en het leerrendement vergroot kunnen worden.

Inhoud

Lesbeschrijving

Downloads

Op (vakdidactisch) avontuur met je leerlingen - Lesbeschrijving
Algemeen / Taaloverstijgend, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Overige MVT, Spaans
Sebastiaan Dönszelmann
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lessenreeks
100 – 120 minuten. Twee hele lessen met een tussenliggende enquête. NB: de eerste les is een (heel goed voorbereide) reguliere les. Feitelijk kost deze lessenserie dus één extra les (én een enquête) aan lestijd.