Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Taalbewuste stijloefeningen van Queneau (direct beschikbaar)

In het bekende Franse boekje ‘Exercises de Style’ van Raymond Queneau wordt eenzelfde verhaal op 99 manieren verteld. Queneau heeft in het boekje gespeeld met allerlei taalmogelijkheden. Het biedt een mooi startpunt voor het bespreken van grammaticale constructies in de doeltaal, maar ook voor diepere gesprekken over verschillen tussen taal en de manier waarop de doeltaal wordt gebruikt. Het taalgevoel van de leerlingen wordt aangeboord en ze worden uitgedaagd met de taal te spelen.

De manier waarop je deze werkvorm in kunt zetten is erg afhankelijk van het doeltaalniveau van je leerlingen. Voor bijna alle jaarlagen vanaf de tweede klas, voor Engels en Nederlands, en vanaf de derde klas, voor de overige moderne vreemde talen, is de werkvorm aan te passen.

Doel van de werkvorm

Leerlingen zien hoe je eenzelfde verhaal in meerdere stijlen/registers kunt vertellen. Ze kunnen door de stijlen te vergelijken benoemen welke kenmerken ze in de tekst terugzien en hoe ze de stijl zouden typeren (taalanalyse). Leerlingen herschrijven zelf de tekst in een andere kenmerkende stijl (toepassen). De leerlingen hebben plezier in het spelen met taal.

Beschrijving van het materiaal

Het materiaal bestaat uit een korte docenthandleiding. Het is belangrijk om het boekje ‘Exercises de Style’ van Raymond Queneau aan te schaffen in de taal die je onderwijst. Hij schreef het boekje in 1947. Sindsdien zijn er vele vertalingen verschenen (waarvan er ook best een aantal online te vinden zijn).

Downloads

Handleiding_Exercises de Style
Algemeen / Taaloverstijgend, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Overige MVT, Spaans
Anna Kaal
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lesstart, één les, lessenreeks, lesactiviteit
20 tot 120 minuten