Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Taalbewust worden via metaforen (direct beschikbaar)

Leerlingen worden zich ervan bewust hoe ze zelf en hoe anderen over taal denken. Aan de hand van metaforen voor taal (de vernuftige methode ‘metaphor elicitation’) wordt hun gevraagd uit te leggen wat taal is en welke verschillende aspecten er aan taal kleven. Leerlingen praten met elkaar over de rol van taal, krijgen hierdoor een breder beeld van taal, kunnen het vak dat ze volgen in dit perspectief plaatsen en raken (hopelijk) gemotiveerd voor het bestuderen van en leren over taal.

Het materiaal bestaat uit een instructie voor de docent, een (aan te passen) PowerPoint met een korte uitleg over metaforen, voorbeelden van metaforen en plaatjes die metaforen over taal kunnen uitlokken. Daarnaast is er een handout waarop de leerlingen hun metaforen kunnen noteren en een eigen metafoor kunnen toevoegen. Hier wordt leerlingen ook gevraagd aan te geven of ze iets nieuws hebben geleerd over taal naar aanleiding van de oefening en wat ze graag willen leren over taal.

Downloads

Handleiding_Taalbewust_worden_via_metaforen PPT_Taalbewust_worden_via_metaforen
Algemeen / Taaloverstijgend, Nederlands
Anna Kaal & Sebastiaan Dönszelmann
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lesstart, één les, lesactiviteit
30 min. tot een les