Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

‘Spread the word’- Jongeren-/straattaal

Lessenreeks waarin jongerentaal als casus wordt genomen om taalverandering en meningen over taal te onderzoeken. Vragen die (samen met de leerlingen) beantwoord worden, zijn ‘Wat is jongerentaal?’, ‘Hoe is het ontstaan?’ en ‘Hoe verspreidt nieuwe taal zich?’. Leerlingen raken bekend met onderzoek naar jongerentaal. Ze bedenken zelf een nieuw woord, introduceren dit in de school / hun omgeving en onderzoeken hoe mensen reageren en of ze het overnemen.

Leerdoelen

  • Leerlingen komen in aanraking met taal als wetenschap (taalvariatie en – verandering, taal en identiteit);
  • Leerlingen worden zich bewust van de rol van taal in de samenleving;
  • Leerlingen raken bekend en experimenteren met principes uit onderzoek naar/over taal (bijv. een enquête);
  • Leerlingen ervaren plezier in het benaderen van taal als veranderlijk fenomeen en raken zich ervan bewust dat taal meer is dan het aanleren van woorden en vaardigheden.

Inhoud en bijlagen:

De lessenreeks bevat een PDF met PPT’s per les die voorzien zijn van aanwijzingen voor de leraar. Hierin zijn verwijzingen naar relevante artikelen opgenomen die deel van de lessenreeks vormen.

Kort overzicht per les:

Les 1: Wat is jongerentaal? Hoe is jongerentaal ontstaan? Bedenk je eigen woord. Onderzoeksopdracht kiezen in groepje. Plan maken voor eigen onderzoek.

Les 2: Overzicht bestaand onderzoek naar jongerentaal. Beginnen aan onderzoek. Terugkoppeling eerste bevindingen.

Les 3: Afronden onderzoek. Presentatie maken. Presentatie geven.

Benieuwd naar dit materiaal? Neem contact op met de auteur

Lesmateriaal contact
Algemeen / Taaloverstijgend, Nederlands
Tryntje Pasma & Tessa van Charldorp (Taalwijs VU)
havo, vwo
3/4
lessenreeks
3 lessen à 80 minuten (kan aangepast worden)