Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Rondom de Graphic Novel: Vertellen met beelden

In deze lessenserie maakt de leerling kennis met het fenomeen ‘graphic novel’. Hij ontdekt de verschillende vormen waarin dit ‘genre’ zich manifesteert en wordt zich bewust van de verschillende waarderingen daarvan. Hij leert beelden analyseren, verdiept zich in de manier waarop beelden een verhaal kunnen vertellen en bestudeert hoe een ‘graphic novel’ een nieuwe interpretatie van een roman of biografie kan geven. Aan het eind van de lessenserie is de leerling in staat een ‘graphic novel’ te analyseren en een gemotiveerd oordeel te geven over het genre.  De lessenserie bestaat uit drie tot vier bijeenkomsten waarin een hoorcollege dient als basis voor een onderzoeksopdracht waarover de leerlingen in groepen presenteren. Uitgangspunt voor deze lessenreeks zijn Dick Matena, De avonden, Typex’ Rembrandt, Milan Hulsing, De aanslag en Marjane Satrapi, Persepolis (vert. Toon Dohmen).

Inhoud en bijlagen

De lessenreeks bevat een overzichtelijke beschrijving per les, PowerPoints per les, links naar te gebruiken materiaal, handouts (vragenlijsten voor leerlingen), uitwerkingen voor de docent en bronvermelding. De auteurs doen interessante leessuggesties voor de docent over de ‘graphic novel’. De docent dient zelf aan te schaffen: Pos, Steinz & Tychon (red.) Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld. Voor deze opzet dienen ook de 4 graphic novels die centraal staan te worden aangeschaft (aantal exemplaren afhankelijk van het aantal groepen).

Kort overzicht per les

Les 1:  Kennismaking met de ‘verstripping’ van literatuur, met de verschillende waarderingen voor de ‘graphic novel’, analyse in groepjes van een dubbelpagina uit Mooi is dat! aan de hand van een vragenlijst.

Les 2: Hoorcollege over ‘vertellen met beelden’ aan de hand van begrippen uit de narratologie (verteller, perspectief, karakterisering, decor, intertekstualiteit), introductie van de onderzoeksopdracht (analyse van eigen ‘graphic novel’).

Les 3/4: presentaties door de leerlingen n.a.v. onderzoeksopdracht – analyse van de tekst, evaluatie van de tekst, discussie en conclusie.

Benieuwd naar dit materiaal? Neem contact op met de auteur

Lesmateriaal contact
Algemeen / Taaloverstijgend, Nederlands
Wim Maas en Marjolein van Tooren (Taalwijs VU)
havo, vwo
3/4, 5/6
lessenreeks