Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Play.Shakespeare

In Play.Shakespeare komen leerlingen op een bijzondere manier in aanraking met Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream. Verspreid over zes verschillende lessen gaan leerlingen aan het werk met een scène uit het toneelstuk met als uiteindelijke doel deze scène om te zetten in een ‘blueprint’ voor een ‘videogame’. Leerlingen gaan in kleine groepjes met een van de scènes aan de slag. Ze vertalen het toneelstuk en maken de tekst moderner en toegankelijker. Daarnaast richten ze zich op ‘level design’, ‘character design’ en achtergrondmuziek. Van leerlingen wordt ook verwacht dat ze nadenken over de ‘minigames’ die in hun scène kunnen worden ingepast en over de muziek die daarbij past. Aan het einde van het project geven leerlingen een korte presentatie waarin ze uitleggen wat ze hebben gemaakt en wat de achterliggende keuzes waren.

Leerdoelen

At the end of this project students will be able to…:

➢ Understand (parts of) Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, whether or not they relate to his/her own area of specialty/ interest.

➢ Rewrite (parts of) Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream into a (simpler) form of correct English that is at least B1 level.

➢ Distinguish between different kinds/genres of video games.

➢ Apply a specific part of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream to their knowledge of simple video games and write a description of how this part of the play could be turned into a video game.

➢ Write a clear, argumentative, text on the choices he/she made during the project with regard to music, character design and level design.

➢ Give a clear presentation, with highlighting of significant points, and relevant supporting detail about their project.

Inhoud en bijlagen

De lessenreeks bevat een handleiding per les, links naar een speciale website, handouts, PPTs, een grade rubric, bronvermelding en relevante voorbeelden. Daarnaast bevat de teacher’s guide ook een overzicht van het project met extra informatie met betrekking tot CEFR levels, en curriculum.nu.

Kort overzicht per les

Les 1: introductie, samenvatting van het toneelstuk bekijken en lezen, opdelen in groepjes, scène selecteren, TASK 1

Les 2: TASK 1 nabespreken, focus op plot en personages, scène vertalen naar simpel Engels, TASK 2.

Les 3: TASK 2 nabespreken, verder met de scène vertalen naar simpel Engels.

Les 4: TASK 3, instructie over videogames, brainstorm over muziek, personages en level design. Scène editen.

Les 5: peer feedback sessie via rapid learning stations

Les 6: presentatie, eindverslag inleveren, evaluatieformulier inleveren.

Engels
Charlotte Korten
vwo
5/6
lessenreeks
6 lessen (van 60 min.)