taalwijs.nu

taalwijs.nu

Perspective shift

In deze lessenserie kijken leerlingen naar beelden, lezen ze een kort verhaal en denken ze na over bepaalde maatschappelijke fenomenen. Ze ervaren hoe perspectief wisselen leidt tot de ontdekking van hoe anders iets (of iemand) geïnterpreteerd kan, en dus tot meerdere betekenissen. Van perspectief kunnen wisselen is een belangrijk aspect van burgerschap, omdat men moet kunnen nadenken over hoe men denkt, en via deze lessenserie kun je die competitie trainen.

Leerdoelen:

  • Leerlingen leren om vanuit meerdere perspectieven te kijken, lezen en denken
  • Leerling leren om verschillende interpretaties te ontwikkelen
  • Leerlingen ontdekken hoe ze zelf over sociale ontwerpen denken, en hoe andere dat ook doen

Inhoud:

  • Docentenhandleiding en lesactiviteit
  • Drie beelden van de pyramides (bijlage)
  • Een kortverhaal van Fredric Brown (bijlage)

Downloads

lesmateriaal Perspective shift SENTRY (short story) Three images of the pyramids
Engels
Vincent Hernot (Hogeschool van Amsterdam)
havo, vwo
3/4, 5/6
lessenreeks
1-2 lesuren