Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

La Ropa (direct beschikbaar)

Leerlingen gaan aan de slag met woorden over Spaanse kleding die al bekend zijn en breiden hun woordenschat uit door op Spaanse modesites te kijken welke woorden ze nog kunnen toevoegen. Ze werken toe naar een presentatie in een kleine setting van een foto van een bijzonder kledingstuk die ze schriftelijk in tweetallen hebben voorbereid en waarop ze feedback gekregen hebben van de docent. Een extra mogelijkheid is dat leerlingen een reclamefolder/poster ontwerpen voor een kledingwinkel.

Ontworpen voor Spaans, maar de lessenreeks kan aangepast worden naar een andere vreemde taal.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen Spaanse websites bezoeken, daar nieuwe woorden lezen en  toevoegen aan hun woordenschat m.b.t. kleding.
  • Leerlingen raken vertrouwd met vocabulaire over het onderwerp kleding.
  • Leerlingen kunnen het bijvoeglijk naamwoord correct gebruiken in het Spaans.
  • Leerlingen kunnen een mindmap maken over kleding (met zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden).
  • Leerlingen kunnen een foto (van een bijzonder kledingstuk) beschrijven in tweetallen, schriftelijk en mondeling.
  • Leerlingen kunnen feedback ontvangen op grammaticale correctheid van de geschreven zinnen en hun fouten verbeteren.
  • Leerlingen kunnen hun beschrijving van de foto presenteren aan een andere groep in het Spaans en hun keuzes toelichten.
  • Leerlingen kunnen een reclamefolder of poster ontwerpen waarin ze enkele woorden over kleding gebruiken.

Inhoud/bijlage

–          Didactische beschrijving van de lessenreeks

Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Ana Aguirre-Fernandez
havo, vwo
1/2, 3/4
lessenreeks
2-3 lessen