taalwijs.nu

taalwijs.nu

Interlanguage op z’n best

Het is natuurlijk fantastisch als leerlingen veelvuldig in de doeltaal communiceren, met de docent en met elkaar. En idealiter leren ze daar dan ook nog veel extra taal door. Vanzelf gaat dat niet, daar is veel didactiek voor nodig, zoals beschreven in Doeltaal-Leertaal, zie ook elders op deze site.

Al gauw zou je denken dat goed doeltaalgebruik betekent dat er helemaal geen Nederlands in de les voorkomt, maar dat is niet het geval. Ook voor de L1 is een bescheiden maar belangrijke rol weggelegd. Een van de manieren waarop je de L1 als taaldocent bewust kunt inzetten, is door code switching toe te passen, ook wel Interlanguage. In deze werkvorm zetten leerlingen, tijdens een spreekoefening heel gericht de moedertaal in, scoren zichzelf, formuleren verbeterstapjes en herhalen de taak zodat ze een lagere code switching-score halen. Die score staat aan het eind van de taak liefst helemaal op ‘0’.

Een spannende oefening, waarin hard wordt samengewerkt, wordt geoefend met mondelinge taalvaardigheid, de woordenschat wordt uitgebreid en leerlingen zeer bewust worden van hun eigen taalleerproces.

Leerdoelen:

  • Leerlingen leren nieuwe woordenschat, passend bij hun taalleerniveau, in aansluiting op werkvormen en leerstof uit de gangbare les
  • Leerlingen versterken hun gespreksvaardigheid, passend bij hun taalleerniveau, in aansluiting op werkvormen en leerstof uit de gangbare les
  • Leerlingen worden minder angstig voor gesprekssituaties en zien hun eigen vaardigheid verbeteren
  • Leerlingen krijgen zicht op hun eigen leerproces
  • Leerlingen beleven plezier mondelinge taalvaardigheid en samenwerking aan een taaltaak

Inhoud van deze les:

  • Uitgebreide werkvormbeschrijving

Downloads

Interlanguage op z'n best - uitleg werkwijze
Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Sebastiaan Dönszelmann
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
één les, lesactiviteit
50 min. (kan opgedeeld worden of herhaald)