taalwijs.nu

taalwijs.nu

“Sta op als…”; Inductie, hoe doe je dat? (direct beschikbaar)

Je kent als docent vast de situatie dat je je leerlingen iets wilt uitleggen, belangrijke maar misschien wel wat droge kost: nieuwe grammatica, woordgebruik, uitspraak of zinsstructuur… Hoe krijg je de leerlingen met je mee?  Tijdens deze werkvorm spreekt de docent stellingen uit ([in de doeltaal:] “Sta op als je een blauwe broek draagt, vegetariër bent, wel eens in Duitsland bent geweest, etc.”). De leerlingen staan op wanneer ze het eens zijn met een gegeven stelling. Daarna worden staande leerlingen óf zittende leerlingen kort aangesproken door de docent of een medeleerling. Deze werkvorm is een zeer geschikte inductieve en activerende introductie voor bijna elk inhoudelijk thema of onderwerp. De werkvorm sluit nauw aan bij de uitgangspunten van Doeltaal-Leertaal.

Leerdoelen

Deze werkvorm:
–        Activeert leerlingen aan het begin van een instructie
–        Neemt leerlingen op een gestructureerde manier mee de leerstof in
–        Geeft docenten snel een beeld van de (voor)kennis van leerlingen
–        Motiveert leerlingen
–        Zorgt voor interactie (in de doeltaal)
–        Helpt de docent de leerlingen kennen
–        Kan ook worden ingezet als formatief evaluatie-instrument

Downloads

Sta op als... - Inductie hoe doe je dat
Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Sebastiaan Dönszelmann
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lesactiviteit
5 à 10 minuten (daarna verwerking)