taalwijs.nu

taalwijs.nu

How language shapes the way we think (direct beschikbaar)

Leerlingen luisteren naar een heldere, boeiende TED talk van Lera Boroditsky over de invloed van taal op ons denken. Deze luisteropdracht wordt voorafgegaan door enkele vragen over taal en de macht van taal. Tijdens het luisteren worden aantekeningen gemaakt door de leerlingen die ze nodig hebben om de vragen na het beluisteren te beantwoorden. Leerlingen noteren antwoorden voor zichzelf maar gaan vervolgens in gesprek met elkaar en de docent over vragen die gaan over de structuur van de TED talk, de inhoud en het effect van de boodschap van de spreker op de luisteraar. De CER Strategy wordt toegepast om de boodschap van de TED talk helder te verwoorden (‘Claim – Evidence – Reason’). Leerlingen worden bewustgemaakt van de invloed van taal op ons denken.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen nadenken over eigenschappen van taal en de invloed ervan op hun denken
  • Leerlingen kunnen een TED talk beluisteren en onderwijl notities maken
  • Leerlingen kunnen vragen beantwoorden over de opbouw van een TED talk
  • Leerlingen kunnen de inhoud van een TED talk samenvatten
  • Leerlingen kennen de CER Strategy en kunnen deze toepassen bij het benoemen van de boodschap van de spreker
  • Leerlingen kunnen aan de hand van een TED talk aangeven wat een spreker doet om de aandacht van het publiek vast te houden

Inhoud bijlagen

  • Opdracht met acht vragen (pre-reading, while-reading en post-reading) bij de TED talk ‘How language shapes the way we think’ van Lera Boroditsky met een link naar deze TED talk.
  • Antwoorden bij deze opdracht.

Downloads

How language shapes the way we think - assignment + keys
Engels
Esther van Noort
havo, vwo
3/4, 5/6
één les
50 minuten