taalwijs.nu

taalwijs.nu

Hoe meertalig zijn we? (direct beschikbaar)

Doel van de werkvorm

Leerlingen gaan in hun omgeving op onderzoek uit op 3 manieren: een talenspeurtocht door het huis, het onderzoeken van eigen taalgebruik in een eigen chatgesprek, en het letten op taalgebruik in gesprekken thuis (bijv. tijdens het eten). Welke talen komen ze daar tegen? Waarvoor worden de talen gebruikt? Vervolgens gaan leerlingen over de verschillen en overeenkomsten in hun bevindingen in gesprek en maken ze hun eigen taalprofielposter.

Het doel van deze les is leerlingen openheid, respect en interesse voor verschillende talen en culturen bijbrengen (zowel de verschillende thuistalen, de vreemde talen die op school worden geleerd, als andere talen die in het dagelijks leven een rol spelen). Ze worden zich bewust van de verschillende talen waarmee ze zelf, en hun klasgenoten, in aanraking komen. Dit wordt ook wel ‘talensensibilisering’ genoemd (Van Avermaet, 2015). Ze staan daarnaast stil bij de verschillende functies van taal in de samenleving en hun eigen opvattingen (en mogelijke vooroordelen) over taal/talen.

Beschrijving van het materiaal

Het materiaal bestaat uit een beschreven opdracht met een bijbehorende PowerPoint (waarin verwerkt twee voorbeelden van een taalprofielposter – de eindopdracht). Ook worden verwijzingen gegeven naar bronnen om verder te lezen over meertaligheid.

Downloads

Hoe meertalig zijn we Handleiding_OpdrachtHoeMeertaligZijnWe
Algemeen / Taaloverstijgend
Anna Kaal
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4
één les
1 les (met voorbereiding en verwerkingsopdracht)