Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Happiness and Heartfelt Poetry (direct beschikbaar)

In deze lessenserie denken leerlingen na over geluk en koppelen dit aan het nieuws, aan poëzie, aan taal en aan persoonlijke ervaringen. Opdrachten die gedaan worden zijn o.a. een nieuwsartikel schrijven, een gedicht analyseren en een tekst voordragen. Leerlingen werken in groepjes en individueel. De lessenreeks wordt afgesloten met een korte toets die keuzemogelijkheden biedt.

De lessenreeks is gemaakt voor het vak Engels, maar kan worden aangepast naar Duits of Frans.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen het Engelse en Amerikaanse korte nieuws volgen en ondertussen aantekeningen maken.
  • Leerlingen kunnen in de doeltaal aangeven wat hen gelukkig maakt en hierover spreken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoel en zaken die hun geluk bepalen in het Engels, in steekwoorden, noteren en oplezen.
  • Leerlingen kunnen een creatieve tekst schrijven op basis van enkele steekwoorden.
  • Leerlingen kunnen keuzes maken op basis van voorkeur en creativiteit en een opdracht kiezen die het beste bij hun past.
  • Leerlingen weten dat taal door de eeuwen heen verandert en kunnen hiervan enkele voorbeelden noemen.
  • Leerlingen kunnen hun mening geven over poëzie en benoemen wat het met hun doet.

Verantwoording

Er is gekozen voor verschillende werkvormen om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk niveaus van Bloom’s Taxonomie (zie o.a. https://www.teachthought.com/learning/what-is-blooms-taxonomy-a-definition-for-teachers/

Deze werkvormen richten zich op onthouden (werkwoorden in de toets), begrijpen (nieuws, gedicht), toepassen (schrijven, vertalen), analyseren van een gedicht, evalueren en creëren van een tekst. Ook wordt er in de lessen gevarieerd door zowel individuele als groepsopdrachten te geven en door verschillende kijk-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten aan te bieden.

Inhoud/bijlagen

Didactische beschrijving van de lessenreeks, waarin:

  • Lesplannen
  • Toets, antwoordmodel en toetsmatrijs

Downloads

de Haan, Igmar - Lessenserie 'Happiness'
Duits, Engels, Frans
Igmar de Haan
havo, vwo
3/4
lessenreeks
4 lessen van 50 min.