Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Grasping short stories

Leerlingen raken in enkele lessen op speelse en interactieve wijze vertrouwd met de meest bekende literaire begrippen en kunnen deze definiëren en herkennen bij het lezen van 6 verschillende korte verhalen. De lessenserie kenmerkt zich door aandacht voor pakkende starters en fraaie afsluiters. Bovendien heeft de docent oog gehad voor differentiëren, de leerlingen activeren en, door middel van variatie aan werkvormen, motiveren.

Leerdoelen

 • De leerling is in staat om in groepjes definities van een deel van de literaire begrippen op te zoeken en te formuleren, zoals tone en mood.
 • De leerling kan uitleggen aan andere leerlingen wat literaire begrippen inhouden.
 • De leerling experimenteert met het aanpassen van een gedicht en kan hierdoor uitleggen wat de relatie is tussen tone/mood en de woordkeuze.
 • De leerling is in staat om zelfstandig korte verhalen te lezen en kan zelfstandig of in tweetallen begripsvragen erover beantwoorden.
 • De leerling is in staat om te formuleren hoe de literaire begrippen te koppelen zijn aan korte verhalen.
 • De leerling kan vragen gerelateerd aan tekstbegrip en literaire termen beantwoorden.
 • De leerling is in staat om uit te leggen waarom gegeven stellingen waar of onwaar zijn.
 • De leerling kan drie soorten ironie onderscheiden en beschrijven wat ze inhouden.
 • De leerling kan samenwerken met andere leerlingen om tot een gemeenschappelijk doel/product te komen.
 • De leerling kan samen met zijn groepsleden een poster toelichten met een korte pitch.
 • De leerling is in staat om aan de hand van een evaluatieformulier feedback te geven op de poster van klasgenoten.
 • De leerling reflecteert door een tip en top voor zichzelf te omschrijven.
 • De leerling kan op de take-home toets vragen gerelateerd aan literaire begrippen volledig beantwoorden.

Verantwoording

De docent heeft zich bij het ontwerpen van de lessenserie laten inspireren door de Meervoudige Benadering MVT Literatuur onderwijs van Jasmijn Bloemert (zie bij bibliografie, Bloemert & Konijn, 2018). Zij beschrijft vier verschillende benaderingen: “Elk van de vier benaderingen kan afzonderlijk gedoceerd worden, maar het is juist de integratie die de MVT-literatuurlessen kan verrijken” (Bloemert & Konijn, 2018, p. 33). De PTA toets richt zich vooral op de tekstgerichte benadering, en daarom heeft ze ervoor gekozen om de tekstgerichte met de lezersgerichte benadering te combineren.

Inhoud op te vragen materiaal

 • Didactische beschrijving van de lessenreeks, incl. lesplannen en leerlingmateriaal.
 • De bijbehorende powerpoint presentaties zijn afgebeeld in de beschrijving.
 • NB: De korte verhalen zijn te vinden in de boekhandel of op internet.

Benieuwd naar dit materiaal? Neem contact op met de auteur

Lesmateriaal contact
Engels
Maaike de Hart
havo, vwo
3/4, 5/6
lessenreeks
5 lessen