Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Forensische taalkunde – Taal als bewijs in strafzaken

Is het mogelijk om politiewerk te doen aan de hand van taal? In deze lessenreeks worden leerlingen zelf forensisch taalkundige. Aan de hand van corpusanalyse maken ze kennis met het belang van kennis over stilistische kenmerken om verdachten op te sporen. Denk bijvoorbeeld aan interpunctie, gebruik van afkortingen, negatieve vormen, informele/foute spellingsvormen, dialect, etc. Leerlingen leggen een corpus aan van eigen sms-teksten en analyseren dreigbrieven. Ontwikkeld voor 4VWO, toepasbaar op meerdere niveaus en te gebruiken bij zowel Engels als Nederlands.

Leerdoelen

  • Leerlingen maken, aan de hand van hoorcolleges met ‘real life cases’ (moordzaken, dreigberichten) kennis met het vakgebied “forensische taalkunde” en begrijpen het nut ervan.
  • Leerlingen maken kennis met verschillende teksttypen en kunnen benoemen hoe en waarom waarvoor een forensisch taalkundige analyse van belang kan zijn in een strafproces
  • Leerlingen maken kennis met het gebruik van corpora in taalkundige analyse en leren zelf een kleine analyse van echte data te doen waarbij ze stilistische kenmerken kunnen herkennen.
  • Leerlingen evalueren het geleerde en presenteren opbrengsten van hun onderzoek klassikaal in groepjes.

Inhoud en bijlagen

De lessenreeks bevat PPT’s per les, te gebruiken materiaal, beoordelingsrichtlijnen, voorbeelden van leerlinguitwerkingen en besprekingen daarvan. Daarnaast bestaat er een aparte introducerende opdracht die los gedaan kan worden (1 les).

Kort overzicht per les (1 regel per les)
Les 1: Wat is Forensische Taalkunde? Analyse van taal in forensische contexten. Een echte moordzaak: Jenny, een verdwenen 19-jarige meisje in Engeland; analyse van sms-jes. Opdracht: stuur elkaar een sms.

Les 2: Wat is een corpus? Studenten het corpus van hun eigen sms-jes laten zien. Veel verschillen en kenmerken. Discussie klassikaal van resultaten. Ingaan op kwalitatieve versus kwantitatieve analyse. Opdracht: analyseren dreigberichten op sociale media.

Les 3: Samen analyseren van dreigberichten.

Les 4: Presentaties door studenten van hun bevindingen in opdracht 2.

Terugkoppeling opdracht klassikaal: hadden de studenten gelijk over de mogelijke auteur, en hoe konden ze wel of niet weten wie het was? Wat doen forensisch taalkundigen, hoe geven zij advies en wat voor soort advies is dat? Informatie over hoe je verder forensische taalkunde kunt studeren.

Benieuwd naar dit materiaal? Neem contact op met de auteur

Lesmateriaal contact
Algemeen / Taaloverstijgend, Engels, Nederlands
Sue Blackwell (Taalwijs VU)
vwo
3/4
lessenreeks
4 lessen van 60 minuten (uit te breiden of in te korten naar behoefte)