taalwijs.nu

taalwijs.nu

Dessert! (direct beschikbaar)

Leerlingen voeren de communicatieve taaltaak ‘Dessert!’ als geschreven chat uit in een google doc of in een online medium zoals Whatsapp, Google Meet of Teams. De taak is als volgt: Leerlingen organiseren een klassendiner en besluiten samen wat voor toetje ze voor hun docenten willen maken en hoe ze de tafel mooi kunnen dekken. Daarnaast bedenken ze een grappige verrassing voor hun docenten. Leerlingen oefenen eerst in Quizlet met nieuwe woorden. Daarna beslissen ze in hun chat over het toetje, hoe de tafel gedekt wordt en natuurlijk welke grap ze met hun docenten gaan uithalen.

Leerdoelen
Leerlingen kunnen in het Engels
• Vocabulaire rondom het thema eten en tafel dekken gebruiken
• aangeven waar ze het mee eens en mee oneens zijn
• hun voorkeur aangeven
• met elkaar overleggen en samen tot een besluit komen

Downloads

Taaltaak_Engels_ Dessert_taalwijsnu
Engels
Eline van Batenburg
vmbo, havo, vwo
1/2
lesactiviteit
50 minuten