Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Brief über einen Freizeitpark (direct beschikbaar)

Een schrijfopdracht in drie stappen (voor 3 havo/vwo): informatie wordt opgezocht op Duitstalige websites; aan de hand van 10 vragen formuleren leerlingen antwoorden en het uiteindelijke doel is een brief schrijven in het Duits waarin verslag wordt uitgebracht over een fictief bezoek aan een zelfgekozen pretpark.

Leerdoelen:

  • Leerlingen kunnen vragen beantwoorden over een pretpark in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk aan de hand van informatie op een Duitstalige website.
  • Leerlingen kunnen deze antwoorden in hele zinnen noteren.
  • Leerlingen kunnen een verslag schrijven in het Duits aan de hand van antwoorden op 10 vragen.
  • Leerlingen kunnen minimaal 7 bijvoeglijke naamwoorden correct verwerken in hun brief.
  • Leerlingen kunnen briefconventies zoals alineaverdeling toepassen.

Inhoud: Document met de opdracht (in het Nederlands en Duits) in 3 stappen.

Downloads

Opdracht Brief über einen Freizeitpark
Duits
Teun Waverijn
havo, vwo
3/4
één les
50 minuten