Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Bond Tegen Leenwoorden – Taalverandering (direct beschikbaar)

Leerlingen maken kennis met de in de jaren ’90 door twee leerlingen opgerichte Bond Tegen Leenwoorden. Ze worden zich bewust van de verschillende talen die een invloed hebben uitgeoefend/uitoefenen op de Nederlandse taal (waaronder verschillende moderne vreemde talen). Ze bepalen hoe ze over taalverandering en taalbeïnvloeding denken. Ze spelen met taal en hebben plezier in over taal nadenken. Dit is een simpele oefening die tot interessante gesprekken over taal kan leiden.

Beschrijving van het materiaal

Het materiaal bestaat uit een (aan te passen) PowerPoint met een actueel voorbeeld en de link naar de website van de Bond Tegen Leenwoorden.

Downloads

Handleiding_Bond tegen leenwoorden PPT_Bond Tegen Leenwoorden
Algemeen / Taaloverstijgend, Nederlands
Anna Kaal
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lesstart, één les, lesactiviteit
30 tot 60 min.