taalwijs.nu

taalwijs.nu

30 seconds (direct beschikbaar)

De taak ‘30 seconds’ is gebaseerd op het welbekende spel waarbij de leerlingen op basis van omschrijvingen van de ander zoveel mogelijk woorden moeten raden. En dat binnen 30 seconden! Leerlingen voeren via een online platform (Google Meet, Skype) de taaltaak ‘30 seconds‘ uit. De online uitvoering van de taak kan zowel via audio-, video- als tekstchat plaatsvinden.

Leerdoelen

  • Leerlingen zijn in staat om een woord in het Engels te omschrijven zonder het woord daadwerkelijk te noemen.
  • Leerlingen kennen verschillende strategieën om woorden te omschrijven en kunnen deze ook efficiënt inzetten.

Voorbereiding docent

Bekijk vooraf de tutorial over de inzet van audio-, video- en tekstchat  in de mvt-les: https://taalwijs.nu/doeltaal-digitaal/

Wanneer je wilt dat leerlingen het gesprek met je delen (i.v.m. feedback en/of beoordeling), vraag ze dan om de conversatie op te nemen en via een link of bestand met je te delen. Deze informatie is te vinden in de tutorial.

 

Downloads

Taalwijs_Taak_Engels_30seconds_final3
Engels
Moira Quin & Sjoukje Jansen
vmbo, havo, vwo
1/2, 3/4, 5/6
lesactiviteit
30 minuten