taalwijs.nu

taalwijs.nu

Beweegredenen – Covid-19 discussion (direct beschikbaar)

Leerlingen leren hun mening te geven en te onderbouwen in het Engels op rationeel en emotioneel vlak. Ter voorbereiding op de klassendiscussie krijgen de leerlingen vijf stellingen, waarover ze een mening dienen te vormen, en de discussieregels. In de klas hangt de docent in elke hoek een blaadje;  het icoon van een brein met daaronder ‘in favour’, het icoon van een brein met daaronder ‘against’, het icoon van een hart met daaronder ‘in favour’ en het icoon van een hart met daaronder ‘against’. Als docent en moderator noem je de stelling en geef je de leerlingen de tijd om naar de kant te lopen die het best aansluit bij hun mening waarna je de verschillende kanten de beurt geeft om zich te uiten. Deze werkvorm is uitgewerkt voor het Engels, maar geschikt voor verschillende vreemde talen.

Leerdoelen

  • Ik kan een mening vormen over de Covid-19 dilemma’s en deze gevoelsmatig en/of rationeel onderbouwen in het Engels.
  • Ik kan de Covid-19 dilemma’s vanuit een ander perspectief bekijken dan vanuit mijn eigen in het Engels.

 

Inhoud bijlagen

Voorbereidingsopdracht en informatie voor de docent

Downloads

Preparation Covid-19 discussion
Duits, Engels, Frans, Overige MVT, Spaans
Owen Mensah
vmbo, havo, vwo
3/4, 5/6
één les
30 tot 50 minuten