Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Vragenlijst Leerkrachtrepertoire pedagogisch-didactisch handelen (PDH)

Inzicht in het eigen pedagogisch-didactisch handelen en de manier waarop het handelen overkomt op leerlingen kan een goede opmaat zijn voor individuele reflectie en eventuele dialoog met anderen. Dit traject levert een blauwdruk op van het eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen. 

Klik hier voor meer informatie.


terug