Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Toetsing à la AIM

15 Apr 2020
Vrije Universiteit Amsterdam

Kun je minder vaak toetsen en toch een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen? Jazeker, dat kan met AIM. Tijdens deze training leert u over de visie van AIM ten aanzien van toetsing en hoe u dit kunt toepassen in uw klassen. Ook krijgt u handvatten aangereikt over het creëren van een doorlopende leer- en toetslijn. Daarnaast leert u over formatief trainen, gepersonaliseerde leerdoelen van leerlingen en summatief toetsen waardoor u goed zicht houdt op de vorderingen van de leerlingen. De training is bedoeld voor docenten Frans die werkzaam zijn in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo en de AIM-didactiek gebruiken in hun lessen Frans. Het doel is de docenten verder te scholen in het toetsen van de leerlingen zoals dat door AIM Canada is bedacht.

Klik hier voor meer informatie.
terug